Slovenská republika chce aktívne vstúpiť do reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

Ing. Stanislav NEMEC, tlačový hovorca SPPK
Informačný servis SPPK – 29.1.2008

Aj Slovenská republika chce aktívne vstúpiť do reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) Európskej únie. V pondelok 28. januára 2008 to odznelo v Nitre na otváracom stretnutí predstaviteľov poľnohospodárskej a potravinárskej samosprávy i praxe s vedením Ministerstva pôdohospodárstva (MP) SR a Zastúpením Európskej komisie v SR k otázkam tzv. zdravotnej prehliadky SPP. „Ak budeme jednotní a dokážeme svoje požiadavky argumentačne podložiť, máme šancu na ich presadenie“, povedala rezortná šéfka Zdenka Kramplová.

Podľa poslanca Európskeho parlamentu Petra Baca nemôžeme čakať, že v štruktúrach EÚ niekto bez našej aktivity pripraví také nástroje a reformné opatrenia, ktoré budú výhodné pre Slovensko. Nachádzame sa v etape, keď sa výdavky na agrárnu politiku majú znížiť z niekdajších 80 % na 33 % spoločného rozpočtu, ktoré majú dosiahnuť na konci tohto rozpočtového obdobia. „Chceme pre všetkých členov únie spravodlivú SPP, ktorá bude po reformách perspektívna“, uviedol P. Baco. Upozornil, že agrárna politika musí reagovať na nové výzvy nielen z hľadiska potravinovej bezpečnosti, ale aj klimatických zmien. Skončiť by sa mala nekalá administratívna konkurencia, znevýhodňujúca nových členov EÚ.

„Dôležitým prvkom z hľadiska budúcnosti európskeho poľnohospodárstva sa ukazuje jeho konkurenčná schopnosť na svetových trhoch“, zdôraznil P. Baco. V tejto súvislosti pripomenul význam znižovania výrobných nákladov, na čo by mala reagovať aj podporná politika. Keďže agrárne trhy vždy boli a budú nestabilné, jednou z rozhodujúcich úloh SPP by mala byť ich stabilizácia a eliminácia výkyvov medzi ponukou a dopytom. To neodporuje princípom prirodzenej súťaživosti, ba naopak, jej rozvoj podporujú aj očakávania zahraničných odborníkov o raste záujmu o agrárnu produkciu v nasledujúcich rokoch.

„Diskusia sa len začína, no už teraz jednoznačne nesúhlasíme s návrhmi Európskej komisie na zavedenie maximálneho limitu podpôr a ich krátenie pre väčšie podnikateľské subjekty“, konštatoval predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Ivan Oravec. Ako ďalej informoval, samospráva sa prihovára za premyslený systém potravinovej bezpečnosti v EÚ a jasné definovanie nástrojov na jeho dosiahnutie. Z hľadiska riadenia rizík považuje za nevyhnutné riešiť dôsledky pôsobenia voľného trhu a prírodných procesov. K tomu by mohlo prispieť i založenie spoločného rizikového fondu zo zdrojov únie, členských krajín a podnikateľov, ako aj hľadanie systému podpory komerčného poistenia v prvovýrobe.

Informačný servis SPPK – 29.1.2008

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov