Politická stratégia 2009

Peter Baco (NI ). – Hlasoval som za uznesenie Európskeho parlamentu o politickej stratégii na rok 2009, pre jeho celkovú kompetentnosť.

Zásadnú podporu opatrení Európskeho parlamentu na stabilizáciu finančných trhov v súčasnej finančnej kríze považujem za osobitne správne rozhodnutie. Som však presvedčený, že táto stratégia nezohľadňuje riziká potravinovej bezpečnosti, ktoré bude treba riešiť konkrétnymi opatreniami, a nielen vyjadrením poľutovania nad touto skutočnosťou.

Osobitne naliehavo sa pritom treba zamerať na využitie agrárneho potenciálu v nových členských štátoch, lebo súčasná diskriminujúca a spoločná poľnohospodárska politika kriticky prehlbuje úpadok poľnohospodárstva v týchto nových členských štátoch.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Súvisiace články

Archív článkov