2016

Diskusný príspevok z Kolokvia o predaji pôdy a jej ochrane, ktoré zorganizovala Slovenská ekonomická spoločnosť – Nezávislé združenie ekonómov Slovenska (SES-NEZES) a Národohospodársky odbor Matice slovenskej (NHO MS) dňa 23. septembra 2016 v Bratislave

Oceňujem ambíciu organizátorov dnešného kolokvia, ponúknuť politikom konkrétne námety na riešenie problémov v nakladaní s pôdou a s pôdou súvisiacich otázok. Aktuálne ide predovšetkým o zákonnú úpravu predaja pôdy na území Slovenska cudzincom. Vysoko politickými úlohami sú aj aktuálna potreba prijatia novej pôdnej politiky Slovenskej republiky a perspektívna príprava zásadnej pôdnej reformy. Neoliberálne princípy posilňovania …

Diskusný príspevok z Kolokvia o predaji pôdy a jej ochrane, ktoré zorganizovala Slovenská ekonomická spoločnosť – Nezávislé združenie ekonómov Slovenska (SES-NEZES) a Národohospodársky odbor Matice slovenskej (NHO MS) dňa 23. septembra 2016 v Bratislave Čítajte viac »

Rozhovor Petra Baca s redaktorom Slovenských národných novín Ivanom Brožíkom uverejnený v čísle 31

Slovenské poľnohospodárstvo sa stalo najmenej výkonné v rámci 28 štátov EÚ Namiesto podpory pôdohospodárstvu radšej financovali „populárne“ opatrenia Dobrá úroda obilia, predpoveď dobrej úrody zemiakov. To sú informácie, ktoré aspoň načas prekryli volanie SOS z prostredia slovenského poľnohospodárstva. Volanie, ktoré roky nikto nevypočul až do konca. Slovenské národné noviny sa rozprávali s agrárnym expertom Ing. …

Rozhovor Petra Baca s redaktorom Slovenských národných novín Ivanom Brožíkom uverejnený v čísle 31 Čítajte viac »