Osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny

Peter Baco (NI ). – Chcem oceniť veľkú prácu pani kolegyne Garcíe v správe o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny.

Z rozporuplných diskusií vo výbore AGRI k tomuto návrhu vyplynuli riziká založené jednak na samotnom obsahu návrhu, ale predovšetkým riziká vyplývajúce z ducha tohto legislatívneho aktu. Najväčšie riziká sú v predčasnom uplatňovaní niektorých nariadení v praxi a v nízkej zaangažovanosti rozpočtu Európskej únie. Veď tu ide iba o 3,1 % podiel z rozpočtu pri 17 % podiele na celkovej poľnohospodárskej výrobe Európskej únie. Pritom šalát, reďkovka, drobné ovocie ale prakticky celý sortiment ovocia a zeleniny sú trhovo najchúlostivejšie poľnohospodárske komodity a zabezpečiť ich plynulý transfer z farmy na stôl je organizačne najzložitejšia úloha. Európska komisia sa preto nemôže domnievať, že aj v budúcnosti celú zodpovednosť za spoločnú organizáciu trhu ovocia a zeleniny môže preniesť na farmárov.

Ďalším veľkým rizikom prerokovávaného návrhu je tiež znevýhodnenie nových členských štátov. Nové členské štáty totiž nemajú fungujúce organizácie výrobcov a ich založenie a nábeh na plnohodnotnú činnosť si vyžiada niekoľko rokov. Producenti ovocia a zeleniny v európskej pätnástke sa v priebehu desaťročí postupne v interakcii s obchodnými systémami skonštituovali do rovnocenných obchodných partnerov. Je preto odôvodnené očakávať, že po uplatnení prerokovaného návrhu by sa už v súčasnosti zdecimovaná výroba v nových členských krajinách ešte ďalej znížila. Preto si myslím, že tieto riziká je potrebné pri dopracovaní riešiť prednostne.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Súvisiace články

Archív článkov