Osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny

Peter Baco (NI ). – Chcem oceniť veľkú prácu pani kolegyne Garcíe v správe o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny.

Z rozporuplných diskusií vo výbore AGRI k tomuto návrhu vyplynuli riziká založené jednak na samotnom obsahu návrhu, ale predovšetkým riziká vyplývajúce z ducha tohto legislatívneho aktu. Najväčšie riziká sú v predčasnom uplatňovaní niektorých nariadení v praxi a v nízkej zaangažovanosti rozpočtu Európskej únie. Veď tu ide iba o 3,1 % podiel z rozpočtu pri 17 % podiele na celkovej poľnohospodárskej výrobe Európskej únie. Pritom šalát, reďkovka, drobné ovocie ale prakticky celý sortiment ovocia a zeleniny sú trhovo najchúlostivejšie poľnohospodárske komodity a zabezpečiť ich plynulý transfer z farmy na stôl je organizačne najzložitejšia úloha. Európska komisia sa preto nemôže domnievať, že aj v budúcnosti celú zodpovednosť za spoločnú organizáciu trhu ovocia a zeleniny môže preniesť na farmárov.

Ďalším veľkým rizikom prerokovávaného návrhu je tiež znevýhodnenie nových členských štátov. Nové členské štáty totiž nemajú fungujúce organizácie výrobcov a ich založenie a nábeh na plnohodnotnú činnosť si vyžiada niekoľko rokov. Producenti ovocia a zeleniny v európskej pätnástke sa v priebehu desaťročí postupne v interakcii s obchodnými systémami skonštituovali do rovnocenných obchodných partnerov. Je preto odôvodnené očakávať, že po uplatnení prerokovaného návrhu by sa už v súčasnosti zdecimovaná výroba v nových členských krajinách ešte ďalej znížila. Preto si myslím, že tieto riziká je potrebné pri dopracovaní riešiť prednostne.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov