Bez spolupráce roľníci nemôžu prosperovať

(Roľnícke noviny; 23/05/2008; s.: 6; JURAJ HUBA )

Delegáti Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR sa na nedávnej konferencii nezaoberali len aktuálnymi problémami nášho agrárneho odvetvia, ale zároveň aj spomínali. Práve v tomto období totiž uplynie štyridsať rokov od založenia Slovenského zväzu družstevných roľníkov, ktorý bol predchodcom súčasnej organizácie.

NITRA. „Keď sa pozriem do miestnosti, tak si myslím, že polovica z nás sa ešte pamätá na posledný zjazd Zväzu družstevných roľníkov v Prahe. Je dobré, že aj po 20 rokoch ešte žijeme a dvíhame hlavu. Kým mnoho podobných organizácií už neexistuje, naša i naďalej funguje. Som presvedčený, že vedenie zväzu vyvinie takú iniciatívu, aby zastupovalo celé Slovensko. Len týmto spôsobom môžeme ďalej fungovať,“ povedal Vladimír Palša, štátny tajomník rezortu pôdohospodárstva.

Práve otázka spolupráce bola jednou z najčastejšie skloňovaných na spomenutom podujatí. Väčšina diskutujúcich sa totiž zhodla, že len vzájomné partnerstvo môže zabezpečiť rozvoj nášho chlebového odvetvia. Ako poznamenal poslanec Európskeho parlamentu Peter Baco, od roku 1990 sa v západnej Európe neustále zvyšuje poľnohospodárska produkcia. Na Slovensku však klesla o viac ako 40 percent. Aj to sú výsledky snahy rozdrobiť naše agrárne odvetvie.

Posun vpred?

„V súčasnosti sa hovorí o novej pozícii poľnohospodárstva nielen na Slovensku, ale aj v Európskej únii. Dôvodom je aktuálny vývoj na agropotravinárskom trhu a rozvoj pestovania energetických plodín. Zdôrazňuje sa nielen zdravotná bezpečnosť potravín, ale aj potravinová istota občanov, založená na vysokej miere sebestačnosti EÚ vo výrobkoch, na ktoré má produkčný potenciál,“ povedal predseda zväzu Milan Mišánik.

Ten si vo svojom úvodnom referáte pochvaľoval aj zmenu chápania poľnohospodárstva na Slovensku. Ako príklad uviedol prielom v otázke možného dorovnania priamych platieb, ale aj prvé kroky k zastaveniu úpadku živočíšnej výroby. Diskutujúci však poznamenali, žezmazať rozdiel medzi nami a napríklad českým agrokomplexom, ktorý vznikol za posledné desaťročie, bude náročné.

Okrem toho sa vynárajú stále nové otázky, ktoré budú musieť naši poľnohospodári urýchlene riešiť. Na jednu z nich, zákon o cestnej premávke, poukázal aj predseda PD Devio Nové Sady Ivan Oravec.

Ten poznamenal, že napriek tomu, že táto právna norma môže našim poľnohospodárom zastaviť prevádzky, roľníci akoby nevedeli zareagovať na danú situáciu.

Spuluprácaje nevyhnutná

Ivan Oravec ako príklad uviedol Združenie cestných prepravcov, ktorí sa okamžité vedeli zjednotiť proti návrhu, ktorý bol pre nich nepriateľný a prijať stratégiu, ako dosiahnuť v nariadení zmeny.

„Bude nevyhnutné, aby poľnohospodári spolupracovali ako skutoční partneri a podnikali kroky, ktoré pomôžu odvetviu a tým aj našim členom,“ uviedol aj na margo cestného zákona Milan Semančík, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Chcú silný kurz

Družstevníci venovali pozornosť aj zavedeniu spoločnej európskej meny. Tomáš Malatinský, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, väčšinu poľnohospodárov prekvapil, keď sa ich spýtal, či by niektorému z nich prekážal čo najsilnejší konverzný kurz koruny voči euru. Výsledok bol jednoznačný.

Žiadny poľnohospodár nevidí nevýhodu v posilňovaní našej meny. Ako uviedol I. Oravec, tento postoj roľníkov nemôže nikoho prekvapiť. Odzrkadľuje totiž skutočný stav našej prvovýroby. Pre našich agropodnikatelov je výhodnejšia silnejšia mena, pretože oveľa viac agrárnych komodít, strojov či chemických prostriedkov dovážame ako vyvážame.

JURAJ HUBA

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov