2010

Odpovede Petra Bacu na otázky, ktoré uverejnili v skrátenej podobe Roľnícke noviny dňa 8.12.2010

1. Ako hodnotíte doterajšie aktivity relevantných štátnych orgánov na Slovensku a ich angažovanie sa v príprave zmien, ktoré čakajú Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ po roku 2013? Ako úplne nedostatočné. Je najvyšší čas prejaviť aktivitu, lebo o zmenách sa rozhoduje teraz a do júna 2011 už budú mať nové riešenia podobu konkrétnych legislatívnych návrhov. Prezident SR, …

Odpovede Petra Bacu na otázky, ktoré uverejnili v skrátenej podobe Roľnícke noviny dňa 8.12.2010 Čítajte viac »

Rozhovor so Sergejom Chelemendíkom

V rozhovore pre VIDEOBLOGY – Chelemendik.sk sa vyjadrujem ku kvalite potravín, k ich perspektívnemu dostatku, ale aj k politickým súvislostiam agrárnych politík na slovenský vidiek. Vďaka slobodnému trhu máme dnes kvantitatívne dobre zásobovaný trh potravín. Zároveň sme však svedkami zlyhávania homeostatickej funkcie „neviditeľnej ruky trhu“ pri požiadavkách na bezpečnosť /kvalita, globálna kvantita a vidiecka stabilita/. …

Rozhovor so Sergejom Chelemendíkom Čítajte viac »

Odpovede na otázky pána Michala Lipiaka z ČTK

Pán Baco, boli ste politicky aktívny v čase zavedenia družstevných podielnických listov (DPL). Prosím Vás, prečo bola transformácia riešená práve formou DPL? S odstupom času – ako to hodnotíte? Bolo to správne riešenie situácie? Ak nie, čo by bolo lepšie? Odpoveď prečo DPL je vo veľkej, emotívnej, často chaotickej, nekvalifikovanej, ideologicky motivovanej, nekonštruktívnej diskusii o …

Odpovede na otázky pána Michala Lipiaka z ČTK Čítajte viac »

Poznámky k prebiehajúcej reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP)

14. október 2010 Diskusia o podobe SPP po roku 2013 sa uzatvára. Európska komisia (EK) v tejto súvislosti vydala minulý týždeň interné vyhlásenie slúžiace na dopracovanie reformy. Komisár pre AGRI tieto dopracované zásady oznámi 17. novembra 2010. Do jari budúceho roku bude reforma spracovaná do konkrétnych legislatívnych krokov. Z tohto vyhlásenia je jasné, že komisia …

Poznámky k prebiehajúcej reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP) Čítajte viac »

Pôdna politika ako základné východisko pre využívanie prostriedkov EÚ

Banská Bystrica, 4. Mája 2010 Téma konferencie: „Pôda – možnosti čerpania prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013.“ Téma prednášky: „Pôdna politika ako základné východisko pre využívanie prostriedkov EÚ.“ A/ Podstata pôdnej politiky (ďalej pp) – Úvodné poznámky k pôde a politike, ktoré si považujem za povinnosť predniesť k téme konferencie Pôda je obyčajne …

Pôdna politika ako základné východisko pre využívanie prostriedkov EÚ Čítajte viac »

Úvodné vystúpenie na konferencii „Podnikanie v poľnohospodárstve“

Agroinštitút, š.p. Nitra, 4. marca 2010 Ing. Peter Baco PhD. Ministerstvo pôdohospodárstva SR – hlavný štátny radca Československá spoločnosť pre moderné poľnohospodárstvo – člen Široko pojatým názvom konferencie dávame najavo, že podnikanie v poľnohospodárstve chápeme ako zložitý komplex činností zabezpečujúcich, na jednej strane potreby spoločnosti a na druhej strane zabezpečujúcich reprodukciu agropodnikateľov. Naplnenie potrieb spoločnosti, …

Úvodné vystúpenie na konferencii „Podnikanie v poľnohospodárstve“ Čítajte viac »