Strategická vízia Medzinárodného menového fondu

Peter Baco (NI). – Finančné autority vrátane finančníka Georgea Sorosa už pred viac ako piatimi rokmi varovali a vyzvali vlády krajín sveta, aby prijali opatrenia na zabezpečenie stability a transparentnosti na finančných trhoch.

Navrhované uznesenie Európskeho parlamentu o stratégii revízie Medzinárodného menového fondu preto správne poukazuje na tú časť poslania tejto svetovej inštitúcie, ktorou je práve finančná stabilita. Návrh uznesenia taktiež správne poukazuje na oslabené plnenie tejto úlohy v dôsledku nedostatku globálnej transparentnej pozornosti venovanej štandardizačnému procesu v oblasti finančných trhov. Dôsledná realizácia tejto úlohy zo strany Medzinárodného menového fondu by nepochybne pozitívne ovplyvnila stabilitu finančných trhov.

Narastajúci tlak na finančných trhoch vyplýva aj zo stále sa zvyšujúcich objemov derivátových obchodov, na ktorých sú lídrom Spojené štáty americké. Objemy derivátových obchodov už dávno mnohonásobne prevyšujú objemy transferov reálnej produkčnej ekonomiky. Vývoj na týchto derivátových trhoch môže byť preto časovanou bombou pre svetové finančné trhy a svetovú ekonomiku vôbec a domnievam sa, že aj v našej správe tomu treba venovať oveľa väčší priestor. Z uvedeného dôvodu podporím uznesenie navrhnuté spravodajcom Hamonom. Za jeho prácu mu ďakujem.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Súvisiace články

Archív článkov