Webinár organizovaný Združením bývalých členov Európskeho parlamentu /FMA/ dňa 9. septembra 2020

Program „Spoločne pre budúcnosť Európy“ z 9. septembra 2020 bol prvým v novej sérii webinárov, ktoré organizuje Združenie bývalých členov Európskeho parlamentu /FMA/. Členmi panelu boli prezidenti organizácií, bývalý predseda EP a súčasný predseda FMA, Centra Európskych štúdií, Európskeho liberálneho fóra, Zelenej Európskej nadácie a Nadácie pre Európske progresívne štúdie.
Významní členovia panelu diskutovali o tom, ako by sa Európska únia mala orientovať na horizonte výziev, ktorým čelí – mnohé sa výrazne zhoršili krízou COVID-19. Konkrétne to boli nasledovné témy: dôstojnosť, právny štát, spoločná zahraničná, bezpečnostná a nezávislá politika, presadiť EU vo vzťahu s Čínou a USA, dynamika sociálneho piliera, spravodlivé zdaňovanie, zamestnanosť, finančná konsolidácia, subsidiarita, odolnosť voči populizmu, zelené dohody, a iné.
K panelu sa pripojil Renaud Dehousse , prezident Európskeho univerzitného inštitútu. Dehousse porovnal krízu COVID-19 s hospodárskou krízou z roku 2008. Toto porovnanie prinieslo z panelu niekoľko poznatkov, ktoré zdôraznili počiatočné sebectvo členských štátov na začiatku každej krízy, avšak rýchly zvrat postojov v roku 2020, keď sa rýchlo rozvíjajúca výzva COVID stretla s jednoliatym komunitárnym plánom.
Niekoľko členov panelu hovorilo o potrebe poučiť sa a nadviazať na tieto skúsenosti, ktoré zabezpečia, že v budúcich krízach dôjde k regionálnej spolupráci, a nie k uzatváraniu štátnych hraníc, a k rozsiahlym akciám, ktoré poškodili európske hospodárstvo a politickú jednotu. Poznamenali, že je to chvíľa, kedy sa treba naučiť, napredovať a pripraviť sa.
Ako aktívny člen FMA som sa zapojil do rozpravy, on line, otázkou smerujúcou k možnému hlbšiemu uplatneniu princípov osvietenstva ako rozum, veda, humanizmus a pokrok v perspektívnych politikách Európy. Na podporu dobrých myšlienok, výziev a predsavzatí panelistov som považoval za vhodné posunúť veci dopredu novým, zásadným pohľadom, hoci zatiaľ len v neformálnej diskusii.
Pani Marie Rodriges, predsedníčka Európskej nadácie pre progresívne štúdie odpovedala nasledovne: „My Európania sme započali dobu Osvietenstva. Myslím si že, môžeme započať rovnako aj novú éru osvietenstva a na to potrebujeme širokú názorovú diskusiu. Dnešná debata je výborný príklad a ja si myslím že v tom musíme pokračovať aj naďalej.“
Webový seminár zahájil novú dlhodobú spoluprácu medzi FMA, Európskymi politickými nadáciami a Európskym univerzitným inštitútom. V sérii sa objavia iniciatívy skúmajúce krátkodobé a dlhodobé dôsledky krízy COVID na európsky projekt, ktoré podnietia otvorenú diskusiu o kľúčových výzvach. Cieľom je otvoriť diskusiu a prehĺbiť ju o rôzne vedúce témy na nasledujúcich zasadnutiach.
Podujatie podporila Výskumná služba Európskeho parlamentu (EPRS) základnými informáciami a poznatkami súvisiacimi s hlavnými témami tohto podujatia. Odkazy na zdroje sú k dispozícii na stránke FMA www.formermembers.eu a na stránke udalostí FMA na Facebooku https://www.facebook.com/EuroparlFMA/.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov