Agrohanba

Podľa záverov konferencie, z z 27.10.2015 v Hoteli Radison Bratislava, poľnohospodárstvo SR očakáva v budúcom roku opäť pokles výkonnosti o takmer 1%. Najchudobnejšie regióny SR žiaľ takto stratia ďalšie pracovné miesta a zníži sa ich schopnosť hospodáriť. Je to zahanbujúce, lebo už teraz patrí Slovensko na koniec tabuľky pri hodnotení výkonnosti poľnohospodárstva štátov EÚ. Za túto hanbu nie sú zodpovední farmári, ale Vláda SR, ktorá nevie nastaviť motivačné nástroje tak, aby farmári rozvíjali svoje podnikanie v smeroch, ktoré Slovensko najviac potrebuje. Ide najmä o zvyšovanie produkcie zeleniny, ovocia a všetkých produktov zvierat. Výzvy že majú Slováci konzumovať slovenské výrobky sú ohlupovanie, keď ich nevyrábame dostatok. Aby sme ich mohli konzumovať treba ich najskôr vyrobiť! Že sa to dá, dokazuje zastavenie katastrofického úpadku a rozvratu poľnohospodárstva SR a jeho nasmerovanie do rozvoja v rokoch 1992/98. Rád som preto zaujal stanovisko k príslušnej téme konferencie.

Má Slovensko dostatok možností na vlastnú reguláciu v oblasti podpôr poľnohospodárov, alebo sú jeho možnosti len obmedzené kvôli direktívam EÚ?

Stav

Áno, Slovensko má obmedzené možnosti na vlastnú reguláciu poľnohospodárov predovšetkým pre našu diskrimináciu v priamych platbách (PP), ktoré predstavujú až ¾ podpôr Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP). Slovensko, ale rovnako nepodporuje dostatočne poľnohospodárov ani zo zdrojov domáceho štátneho rozpočtu (ŠR).

Výsledkom takého podfinancovania potom je, že slovenské pôdohospodárstvo sa pri hodnotení výkonnosti v rámci EÚ dostáva medzi najhoršie štáty s tendenciou zhoršovania. Žiaľ, týka sa to najmä výroby s vyššou pridanou hodnotou a s vyššími nárokmi na ľudskú prácu, ako ovocie, zelenina a živočíšna produkcia (26. miesto).

Je zavádzajúce tvrdiť, že za to môžu poľnohospodári, lebo nie sú konkurencieschopní. Naopak, konštruktívne reagujú na motiváciu reprodukovať sa aj s malými možnosťami financovania. Zrýchľovaním obrátky dostupných peňazí eliminujú ich objem a dosahujú primeranú výkonnosť.

Hrubá produkcia Cudzie zdroje Vlastné Kapitál
EÚ – 27 7 277 1 286 1 740 3 026
ČR 2 477 747 1 078 1 825
SR 1 288 218 686 904

Príčiny

Štáty EU-15 dlhodobo, stabilne a plynulo veľmi podporujú svoje poľnohospodárstvo a využívajú svoju politickú a ekonomickú silu na presadzovanie svojich záujmov v slabších štátoch. Treba povedať, že aj v SR s neokoloniálnymi efektmi. Príčin je viac, ale „peniaze až na prvom mieste“.

Pri našom vstupe do EÚ sa aj pre SR použil princíp „fázovania PP“. Fázovanie PP bolo v roku 2004 od 25% relatívnej úrovne EU-15 po dosiahnutie úrovne 100% v roku 2013. Reálne sme v cieľovom roku „prechodného obdobia“dosiahli len úroveň 60%. Teda naše PP/1ha sú o viac než 100 Eur menšie, čo celkom predstavuje nižší balík PP o asi 200 mil. Eur ročne.

Okrem podpôr z EÚ, jednotlivé štáty veľmi diferencovane využívajú na reguláciu pre dosiahnutie vnútroštátnych cieľov aj národné regulatívy cez podporu národnými rozpočtami. Je veľmi rozdielna od štátu k štátu. Oproti priemeru, EÚ nedosahuje v SR ani desatinu. Rozdiel predstavuje približne 100Eur/ha, a teda celkom nižšie podpory zo ŠR o ďalších 200 mil. Eur.

Riešenia

Vyrovnanie podporných podmienok pre slovenských poľnohospodárov s konkurentmi je kľúčovým predpokladom ako im umožniť dostať tento sektor na úroveň EÚ. Môcť-vedieť-chcieť predstavuje komplexnosť možného napredovania a akceptujme:

1. Ústavné schválenie Agrárnej doktríny.
2. Potravinovú suverenitu Slovenska.
3. Plné využívanie potenciálu slovenskej krajiny.
4. Novú pôdnu politiku SR.
5. Podmienky podpory minimálne na úrovni priemeru EÚ.
6. Pestrú podnikateľskú štruktúru
7. Vo všetkých smeroch osvedčené domáce a svetové skúsenosti.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov