Projekt aplikácie štandardných medzinárodných ukazovateľov Trvalo udržateľného obhospodarovania lesov /TUOL/

Roľnícke noviny dňa 27.9.2023 publikovali článok Riešenie problémov lesného hospodárstva v EÚ. V článku sú informácie o tomto projekte a súvisiacich dokumentoch.
Na žiadosť autora článku Ing. Igora Michalíka zaujímam na projekt nasledovný názor:

Na problematiku štandardných ukazovateľov sa pozerám z dvoch hľadísk. Profesionálne lesnícke prístupy akceptujem. Politické okolnosti spôsobujúce nefunkčnosť, treba principiálne vyriešiť. Je to problém nielen odvetvia lesníctva, ale celého pôdohospodárskeho sektoru. Aj problematika vidieka sa rieši v projekte POLYRURAL – bude vhodné sa koordinovať. V tomto projekte EK využila vedeckú inštitúciu na vypracovanie vedeckej prognózy, ako koncepčnej súčasti dlhodobého plánovania. Je to správny prístup.

V prílohe Vám posielam posledný príspevok na túto tému, kde odpovedám na Vašu požiadavku vyjadriť môj názor.

Na Blogu mojej web stránky /www.peterbaco.sk/ je viacero príspevkov na túto tému. Ide predovšetkým o plnenie povinnosti štátu platiť za verejnoprospešné, netrhové funkcie. Prebiehajúci proces formovania Programového vyhlásenia novej vlády je mimoriadne vhodná príležitosť, aby sa tento, podľa mňa, základný problém, doriešil na politickej úrovni súčasne s TUOL.

Peter Baco
Trenčín 27.10.2023

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov