Stanovisko k situácii trhu s mliekom

K situácii na trhu s mliekom.
Trenčín 2.3.2009

Situácia na trhu s mliekom sa skutočne dostáva do kritickej polohy. Túto situáciu spôsobil celý rad faktorov a ich vzájomných súvislostí. Ich analýza by si žiadala podstatne viac priestoru ako je vyčlenené pre tento príspevok. Ide napríklad o rozdielnu výšku DPH, ktorá je na Slovensku takmer dvojnásobná ako v Čechách. Ide tiež o prudkú devalváciu národných mien okolitých štátov za posledné mesiace. Rozhodujúcim faktorom však je Spoločná poľnohospodárska politika, ktorá znevýhodňuje nové členské štáty, vrátane SR. Keď sa podľa tejto politiky prepočítajú dotácie na l liter mlieka tak napríklad v Nemecku vychádza farmárovi približne 22 centov a na Slovensku približne 8 centov dotácií na liter. Ak vyrobia farmári v oboch týchto štátoch liter mlieka za 30 centov a predajú ho po 20 centov, slovenský farmár je aj s touto dotáciou v strate a nemeckému farmárovi zostane dosť aj na rozšírenú reprodukciu.

Názory našich farmárov, ale aj farmárov ďalších nových členských štátov, že Európska Komisia svojou nečinnosťou nahráva tendencii utlmovania výroby mlieka v nových členských štátoch sú opodstatnené. Tým sa vytvára priestor na trhu pre mlieko od farmárov zo starých členských štátov. V tomto smere môžu vlády z nových členských štátov dosiahnuť zmenu postoja Európskej komisie iba v prípade, že sa budú domáhať nekompromisne a zjednotene efektívneho riešenia. Samozrejme, že úspech môžu dosiahnuť iba vtedy, ak budú masívne podporovaný protestnými akciami svojich domácich farmárov.
Možnosť Európskej komisie, vykúpiť prebytky mliečnych výrobkov za ceny pokrývajúce výrobné náklady a dosiahnuť takto vyváženú situáciu na trhu medzi ponukou a dopytom je potrebné realizovať.

Z možností, ktoré má Slovenská vláda, tú najväčšiu už využila, keď v rozpočte od roku 2007 navýšila 1,7 mld. Sk podporu pre prežúvavcov. Z toho najväčšia čiastka sa vyčlenila na podporu mlieka, / v prepočte cca 0,90 Sk na l liter / a na dobytčie jednotky ostatných kategórií dobytka. Pre tento rok vláda navýšila ďalšiu podporu pre prežúvavce v objeme nad 0,5 mld. Sk aj zo štátnej pomoci. Samozrejme, že aj v oblasti DPH, menových kurzov, úverovej a úrokovej politiky a pod. má vláda SR určité možnosti a hľadá spôsob ich využitia.
Zo systémového hľadiska však táto situácia len potvrdzuje to, proti čomu sústavne v Európskom parlamente bojujem a to je neoliberalizmus presadzovaný aj do organizácie trhu potravín. Slobodný, zle spravovaný trh, ktorého údajná neviditeľná ruka všetko zariadi, sa aj v tomto prípade ukazuje ako obyčajný zastierací manéver na ochranu nekalých praktík, konkrétne neokoloniálnych záujmov, keď sa silnejšie štáty snažia využívať svoje pozície na ovládnutie ekonomiky slabších štátov. To je pravá príčina súčasnej krízy aj v mliečnom sektore, proti ktorej musíme účinne bojovať.

Ing. Peter Baco, PhD.
Poslanec EP

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov