Rozhovor so Sergejom Chelemendíkom

V rozhovore pre VIDEOBLOGY – Chelemendik.sk sa vyjadrujem ku kvalite potravín, k ich perspektívnemu dostatku, ale aj k politickým súvislostiam agrárnych politík na slovenský vidiek.
Vďaka slobodnému trhu máme dnes kvantitatívne dobre zásobovaný trh potravín. Zároveň sme však svedkami zlyhávania homeostatickej funkcie „neviditeľnej ruky trhu“ pri požiadavkách na bezpečnosť /kvalita, globálna kvantita a vidiecka stabilita/.
Napriek optimistickým víziám pri riešení narastajúcich globálnych problémov výživy ľudstva musíme dnes účinnejšie prekonávať problémy ako dôsledok zápasu rozdielnych záujmov účastníkov potravinových trhov /ide teda o stret politík/.
Snažím sa preto oslovovať občanov, aby sa v tejto oblasti oveľa viac angažovali, či už priamo v styku s obchodníkmi, sprostredkovane v občianskych štruktúrach na ochranu spotrebiteľa, ale aj v rámci parlamentnej straníckej činnosti.
Dostatok informácií a akýchkoľvek aktivizujúcich podnetov pre občanov je v tejto oblasti to najdôležitejšie pre mobilizáciu ich aktívnej zainteresovanosti. Považujem preto aj túto formu diskusie s verejnosťou za veľmi prospešnú.

Prebieha_kolonizacia_vychodnej_Europy_814255277.html

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov