Korešpondencia so Slovenskou holsteinskou asociáciou /SHA/ pri príležitosti 20. výročia založenia – 2.12.2013

Vážení členovia SHA.

Srdečne Vás, pri príležitosti 20 výročia založenia SHA, pozdravujem.
Blahoželám Vám k tomuto výročiu a k výborným výsledkom poctivej práce.
Môžete byť hrdí na výsledky a celkovú činnosť, ktorými sa určite radíte na špičku profesných spolkov agrosektoru v SR.
Škoda, že sa nenašlo zatiaľ na Slovensku viac takých šikovných obetavých, kooperatívnych a schopných ľudí ako sú členovia SHA.
Teší ma že aj ja som, z rôznych postov, mal možnosť Vám pomôcť v práci.
Osobitne si rád spomínam na moje chovateľské roky, keď sme o Holstein na Slovensku zápasili a diskutovali sme o založení SHA.
V rámci tohoto snaženia som pred tridsiatimi rokmi absolvoval dvojmesačnú stáž v Kanade zameranú predovšetkým na chov Holsteina.
Priniesol som odtiaľ aj verné modely dojnice a býka podľa predstáv severoamerických šľachtiteľov z roku 1980.
Nakoľko už viac rokov nevykonávam priamo chovateľskú prax, tak Vám modely pri tejto príležitosti rád venujem.
Keďže nebudem osobne prítomný na stretnutí 4. decembra, tak poprosím pani riaditeľku VCŽV, aby Vám ich odovzdala.
Je mi ľúto, že mám už skôr plánovanú aktívnu účasť na seminári Asociácie bývalých poslancov v Bruseli práve v tieto dni.
Touto cestou sa ospravedlňujem za to, že sa osobne nemôžem zúčastniť na stretnutí. Ďakujem pekne za pozvanie.
Dovoľte mi poďakovať sa všetkým členom za spoluprácu, zaželať Vám aby sa Vám práca darila a aby ste z nej mali radosť.
Príjemné Vianočné sviatky,v Novom roku 2014 prajem každému každému členovi SHA dobré zdravie a osobné šťastie.

Peter Baco.

Slovenská Holsteinska Asociácia

Odpoveď:
Vážený pan Ing. Baco,
srdečne Vás pozdravujem, ďakujem v mene SHA za historické modely, ktoré ste venovali našej asociácii.
Zároveň chcem poďakovať za krásne ospravedlnenie vašej neúčasti. Váš list bol tak pekný, že sme si ho dovolili
prečítať celému auditóriu. Stretol sa s obrovským ohlasom a uznaním.
SHA ako prejav uznania za vaše zásluhy o vznik SHA a za Váš obrovský prínos v prospech slovenského poľnohospodárstva
si Vám dovolila udeliť pamätný list pri príležitosti 20. výročia vzniku SHA.
Bude nám cťou pri najbližšej príležitosti Vám ho odovzdať.

Želám Vám príjemne prežitie vianočných sviatkov v kruhu Vašich najmilších
Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Ivan Hrica
výkonný riaditeľ SHA

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov