Mlieko

Mliečny Farmári v EÚ aj v SR protestujú proti politike EÚ v mlieku, ktorá ich ničí. Aktuálne nákupné ceny mlieka od farmárov sú o 14 centov nižšie ako výrobné náklady. Ekonómovia im radia aby znížili produkciu a aby odstránili prevahu ponuky nad dopytom a tak dosiahnu zvýšenie cien. To by bolo v poriadku napríklad pri kukurici, ktorú by mohli podržať aj mesiace v skladoch. Kravy však treba podojiť denne ráno a večer, inak ochorejú a stratíme ich. To je špecifikum výroby mlieka. Tu treba použiť spektrum inštrumentov na organizovanie trhu. Okrem postupného znižovania kvót na dodávané množstvá mlieka (postupne len čiastočne a pomaly pôsobiaci nástroj) je k dispozícii uskladnenie v spracovanej podobe (sušené mlieko, maslo, apod.), nové trhy, cenové nástroje a iné trhové opatrenia. Minimálne ceny, stále ceny, pevné ceny a podobne, možno v kritickej situácii, aká dnes je, použiť. Už mesiace pracuje na tento účel postavená komisia.

Peter Baco povzbudzuje farmárov  pri presadzovani minimálnej ceny za mlieko

Povzbudzujem farmárov EU pri presadzovaní minimálnej ceny za mlieko, ktorú som presadzoval ako europoslanec pri predchádzajúcej mliečnej kríze.

Naša vláda sa má brániť proti neokoloniálnym tendenciám, ktoré sa v takýchto krízových fázach objavujú. Znamená to, že ekonomicky silnejšie štáty si presadzujú pomocou ekonomickej sily svoje záujmy voči ekonomicky slabším. SR je ekonomicky slabšia. Naši farmári znížili produkciu na polovicu a tiež znížili stavy kráv. Naopak, ekonomicky silné štáty chovajú v prepočte na hektár násobkami viac kráv ako Slovensko. Dodávajú oveľa viac mlieka ako mali kvoty. Predávajú mlieko aj o 15% drahšie ako naši farmári, a pod. Treba jasne veci pomenovať, spracovať a presadzovať vlastné návrhy pre orgány EÚ. Musíme si nájsť spojencov, ktorý nás podporia, pridajú sa k našej iniciatíve. Nemôžeme pasívne zostať v polohe komentátorov toho ako EÚ nekoná.

Podpora mliečnych farmárov SR

Podporujem mliečnych farmárov SR a povzbudzujem Vládu SR v efektívnom konaní na verejnom zhromaždení v Bratislave, 7. septembra 2015.

Čo je však najdôležitejšie je použitie vnútroštátnych nástrojov na zachránenie rútiacej sa katastrofy v chove dobytka v SR (nielen dobytka). Patríme na koniec rebríčka 28 štátov EÚ pri hodnotení úrovne pôdohospodárstva v EÚ. Zároveň sme na konci v poradí štátov poskytujúcich podporu farmárom zo štátneho rozpočtu. Susediaci Rakúšania, ale aj Slovinci poskytujú cez štátnu pomoc farmárom dvadsať a viacnásobne viac peňazí ako SR. Samozrejme že používajú tieto peniaze na poistenie krízových situácii a iné motivovanie farmárov, aby robili to čo štát potrebuje. Nemôžeme sa čudovať tomu, keď používajú na 1 ha pôdy päť krát toľko financií ako my, že majú k tomu primeraný výsledok. Tieto princípy sa naplno prejavujú aj v súčasnej krízovej situácii v mlieku. Nikto nám nepomôže, ak si sami nepovieme ako problém riešiť a ak neprijmeme a nerealizujeme naše domáce úlohy v agrárnej, hospodárskej a finančnej politike SR, ak budeme sami pokračovať, dokonca si prehlbovať diskrimináciu vnútroštátnymi politikami. Musíme razantne, EFEKTÍVNE BOJOVAŤ PROTI NAŠEJ DISKRIMINÁCII S KOLONIÁLNYMI EFEKTAMI. Stav je naozaj veľmi vážny. Nekľučkujme, robme. Inak budeme o rok konštatovať ďalšie desiatky percent straty kráv, straty tisícov pracovných miest, straty vidieckeho potenciálu, prehlbovania našej potravinovej závislosti, bez potravinovej suverenity Slovenska.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov