Hovoríme s s europoslancom Petrom BACOM, členom Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

(Podtatranské noviny; 35/2008; 26/08/2008; s.: 9; Ružena Hornáčeková )

Aké možnosti a výzvy prináša Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) EÚ?

Významnou možnosťou pre slovenský agro-potravinársky sektor je nový jednotný trh EÚ s 500 miliónmi spotrebiteľmi. Ďalšou možnosťou je čerpanie podpôr pre agropodnikateľov z  poľnohospodárskeho podporného fondu a z fondu pre rozvoj vidieka. Samozrejme, otvorila sa nám aj možnosť zapojiť sa do európskych výskumných a vedeckých aktivít, spolurozhodovať o legislatíve a normách platných v EÚ. Za cenné považujem, že naši poľnohospodári už začínajú komunikovať a spolupracovať s partnermi vo všetkých štátoch EÚ. Na druhej strane, naše začlenenie do SPP nás postavilo do diskriminovanej polohy. Všetky nové členské štáty začali so štvrtinovými dotáciami oproti starým členským štátom. Konkrétne, z fondov EÚ sme dostali podporu asi 120 eur/ha, zatiaľ čo farmári v západnej Európe 360 eur/ha. To vytvorilo priestor pre zvýšené dovozy potravín a zvýšilo tlak na rozklad našich poľnohospodárskych a potravinárskych výrobných štruktúr.

Aké záujmy našich roľníkov ste v poslednom čase presadzovali v parlamente?

V súčasnosti sa preveruje reforma SPP EÚ. V nej sa snažíme presadiť riešenia zmierňujúce už spomenutú diskrimináciu. Ide nám o nový systém prerozdeľovania poľnohospodárskych dotácií, o posilnenie podpory rozvoja vidieka a o väčšiu environmentálnu podporu. Presadzujem napríklad také riešenie celosvetovej krízy v cenách potravín, pri ktorom by Slovensko mohlo znova oživiť a rozvíjať svoje poľnohospodárstvo a vidiek. Keďže som aj členom výboru pre regionálny rozvoj, s kolegami sme presadili, aby sa z európskych fondov dali financovať rekonštrukcie panelákov, presadili sme aj zvýšenie podpory pre atómovú elektráreň Jaslovské Bohunice a pod.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov