Rázne odmietnuť neokoloniálne praktiky

Rozhovor uverejnený v Slovenských národných novinách č. 18/2015 zo dňa 9. mája 2015. 3 OTÁZKY PRE: Ing. Petra BACA, bývalého ministra poľnohospodárstva. Rázne odmietnuť neokoloniálne praktiky.

Agropodnikatelia Peter Baco
Agropodnikatelia Peter Baco

• Ako dosiahnuť aj pre našich agropodnikateľov podmienky, aké majú iné štáty EÚ – naši konkurenti?

Musíme sa efektívne domáhať dorovnania našich priamych podpôr z EÚ na úroveň štátov EÚ 15 tak, ako nám to pred naším vstupom do EÚ sľubovali. Nesmieme súhlasiť, aby sa naša diskriminácia s neokoloniálnymi efektmi prehlbovala. Finančnú nedokrvenosť rezortu treba však riešiť najmä nástrojmi vnútroštátnej politiky na úroveň priemeru štátov EÚ 28. V Českej republike majú na hektár pôdy dvojnásobný a v EÚ až štvornásobný objem finančných zdrojov ako na Slovensku.

• To je až zahanbujúce porovnanie. Ako takýto nepomer môže štát aspoň čiastočne vyrovnávať?

Treba najmä razantne posilniť inštitút štátnej pomoci, ktorá na Slovensku nedosahuje ani desať percent priemeru EÚ. Ide aj o zníženie najvyššej DPH za potraviny v EÚ, redukciu dane z pôdy, podporu poistných, úverových a špecificky orientovaných podpôr podpôr na ochranu a zveľaďovanie pôdy, na personálne omladenie, na vedu, investovanie do potravinárstva, na podporu slovenských rodinných poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov, podporu predaja z dvoja a ďalších špecifických agrárnych a vidieckych aktivít multiplikujúcich súčinnosť vidieckych aktérov po vzore úspešných agrárnych politík iných štátov.

• Nevyužijú sa tieto témy účelovo iba ako súčasť predvolebnej kampane?

Princípy takejto rozvojovej agrárnej politiky SR treba v podobe doktríny dlhodobo zafixovať ústavným zákonom a takto poskytnúť agropodnikateľom stabilitu a ochrániť ich pred neustálymi zmenami, ktoré v zásade vždy znamenali zneistenie, finančnú reštrikciu a prehlbujú finančnú nedokrvenosť hospodárenia rezortu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov