Pôdna politika ako základné východisko pre využívanie prostriedkov EÚ

Banská Bystrica, 4. Mája 2010 Téma konferencie: „Pôda – možnosti čerpania prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013.“ Téma prednášky: „Pôdna politika ako základné východisko pre využívanie prostriedkov EÚ.“ A/ Podstata pôdnej politiky (ďalej pp) – Úvodné poznámky k pôde a politike, ktoré si považujem za povinnosť predniesť k téme konferencie Pôda je obyčajne …

Pôdna politika ako základné východisko pre využívanie prostriedkov EÚ Čítajte viac »