Hodnotenie stavu SPP

Peter Baco (NI ). – (SK) Veľmi si cením prácu spravodajcu, pána Goepela. Príprava správy bola zložitá aj preto, lebo v podkladovom materiáli chýbajú analýzy zhodnotenia možných riešení, príslušné prípadové štúdie, nevyhnutné exaktné údaje.

Napríklad Komisia obhajuje redukciu priamych platieb pre veľké poľnohospodárske podniky iba všeobecným konštatovaním, že veľké podniky takúto pomoc nepotrebujú. Pritom ale fakty vyzerajú úplne inak. V mojej krajine, v Slovenskej republike, väčšinou hospodária takéto podniky a viac ako 75 % strojov majú s vekom nad 20 rokov, teda peniaze nevyhnutne potrebujú. Príklad východného Nemecka potvrdzuje, že keď sa do veľkých podnikov dobre investovalo, zaradili sa medzi najvýkonnejšie podniky na svete a, naopak, v tých postsocialistických krajinách, kde sa administratívne tieto podniky znevýhodňovali, došlo k najväčšej deštrukcii nielen agrárnych sektorov, ale aj vidieka a celých regiónov.

Na druhej strane Komisia nedostatočne reaguje na veľmi nebezpečný nárast volatility na agropotravinárskom globálnom trhu. Riziko narušenej potravinovej bezpečnosti Európskej únie pri opakovaní minuloročnej situácie tu reálne existuje, upozorňujem na to. Eliminácia prirodzenej nestability agrárneho trhu je predsa najdôležitejšia úloha každej agrárnej politiky a mala by sa prejaviť aj v tejto správe.

Nemôžeme preto súhlasiť s doterajšou situáciou, keď chaotickými opatreniami z roka na rok meníme podpory pestovania energetických plodín, rušíme „set aside“, meníme kvóty na výrobu a podobne.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov