Pripomenky k Návrhu zákona o odbytovom fonde spracované pre RPPK, Trenčín

Pripomienky k Návrhu zákona o odbytovom fonde.

-Každá snaha v tomto smere je dobrá.

-Inšpirácia rakúskymi skúsenosťami je veľmi potrebná, ale prevzatie ad block je rizikové, narazí najmä na ochotu a schopnosť platiť, nakoľko Rak podpory sú iné.

-Podobné fondy sme aj v minulosti úspešne prevádzkovali, ale s výmenou vlády sa zrušili, čím vznikli väčšie škody ako prínosy /podporný a záručný fond, fond na zveľaďovanie pôdneho fondu/.

-Z predchádzajúceho vyplýva, že podporné inštrumenty /vrátane tohoto fondu/ majú byť súčasťou nástrojov na naplnenie cieľov dlhodobej Agrárnej politiky SR, ktorá bude zafixovaná ústavnou väčšinou NRSR , aby sa nemenila od vlády po vládu.

-Na naše pomery odporúčam zvážiť takúto činnosť ako súčasť obnoveného Podporného a garančného fondu, kde by sa okrem podnikateľských fin. zdrojov sústreďovali aj bankové /na účelové úverovanie/ a rozpočtové fin zdroje štátnej pomoci, mimorozpočtové a rozpočtovo neutrálne zdroje.

-Pre obnovený podporný fond by mohol byť inšpiráciou podobný, dodnes fungujúci, fond ČR, ktorý mimochodom pôvodne prevzali zo SR.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov