Pripomenky k Návrhu zákona o odbytovom fonde spracované pre RPPK, Trenčín

Pripomienky k Návrhu zákona o odbytovom fonde.

-Každá snaha v tomto smere je dobrá.

-Inšpirácia rakúskymi skúsenosťami je veľmi potrebná, ale prevzatie ad block je rizikové, narazí najmä na ochotu a schopnosť platiť, nakoľko Rak podpory sú iné.

-Podobné fondy sme aj v minulosti úspešne prevádzkovali, ale s výmenou vlády sa zrušili, čím vznikli väčšie škody ako prínosy /podporný a záručný fond, fond na zveľaďovanie pôdneho fondu/.

-Z predchádzajúceho vyplýva, že podporné inštrumenty /vrátane tohoto fondu/ majú byť súčasťou nástrojov na naplnenie cieľov dlhodobej Agrárnej politiky SR, ktorá bude zafixovaná ústavnou väčšinou NRSR , aby sa nemenila od vlády po vládu.

-Na naše pomery odporúčam zvážiť takúto činnosť ako súčasť obnoveného Podporného a garančného fondu, kde by sa okrem podnikateľských fin. zdrojov sústreďovali aj bankové /na účelové úverovanie/ a rozpočtové fin zdroje štátnej pomoci, mimorozpočtové a rozpočtovo neutrálne zdroje.

-Pre obnovený podporný fond by mohol byť inšpiráciou podobný, dodnes fungujúci, fond ČR, ktorý mimochodom pôvodne prevzali zo SR.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Súvisiace články

Archív článkov