2009

Písomné stanovisko pre čiastkovú oponentúru 11.12.2009 Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti časť 7. Zabezpečenie udržateľného a bezpečného rozvoja kapitoly 7.1. Stratégia rozvoja poľnohospodárstva na Slovensku

Písomné stanovisko pre čiastkovú oponentúru 11.12.2009, Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, časť 7. Zabezpečenie udržateľného a bezpečného rozvoja, kapitoly  7.1. Stratégia rozvoja poľnohospodárstva na Slovensku Toto stanovisko sa snaží o podporu kontinuity stratégie poľnohospodárstva SR do roku 2015 so stratégiou z Programového vyhlásenia súčasnej Vlády SR. Stručné zdôvodnenie. Programovaný útlm agrárneho odvetvia po r. 1999, sa Vláda SR …

Písomné stanovisko pre čiastkovú oponentúru 11.12.2009 Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti časť 7. Zabezpečenie udržateľného a bezpečného rozvoja kapitoly 7.1. Stratégia rozvoja poľnohospodárstva na Slovensku Čítajte viac »

Námety pre korekciu SPP

SLOVENSKÁ AKADÉMIA PÔDOHOSPODÁRSKYCH VIED Odbor ekonomiky a manažmentu VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY BRATISLAVA – prof. Gozora Veľká Lomnica, Slovensko 22.10.2009 Spoločná poľnohospodárska politika ● Budúcnosť Päť agrárnych omylov EÚ, päť výziev pre reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. V kontinuite doterajších požiadaviek na systémové prehodnotenie mechanizmov SPP, o to naliehavejšie v tejto krízovej …

Námety pre korekciu SPP Čítajte viac »

Oponentský posudok na rukopis Andreja Strýčka „Predseda JRD.“

Oponentský posudok na rukopis Andreja Strýčka „Predseda JRD.“ 1. Aktuálnosť literárneho odkazu Posudzovaná práca je nanajvýš aktuálna zo všetkých hľadísk. Je odvážna, netradičná, pravdivá. Tak to naozaj bolo.V tom istom čase, v ktorom autor predsedoval, som ja pracoval „cez kopec“ na inom JRD, hoci v úplne iných podmienkach, ako zootechnik. Ako nečlen strany som potom …

Oponentský posudok na rukopis Andreja Strýčka „Predseda JRD.“ Čítajte viac »

Rozhovor s Petrom Bacom do týždenníka Plus 7 dní

Ako vznikla vaša prezývka Matúš Čák Trenčiansky? Aj za socializmu, aj potom som zarábal tri až štyrikrát viac, ako bol bežný slovenský priemer. Manželka dvakrát viac. Tak si zoberte, že do našej rodiny šlo mesačne šesť platov. Takže na tej úrovni máme životný štandard. Nič viac, nič menej. Všetko, čo mám, mám z legálne zarobených …

Rozhovor s Petrom Bacom do týždenníka Plus 7 dní Čítajte viac »

Vplyv spoločnej pôdohospodárskej politiky EÚ na slovenské poľnohospodárstvo

Medzinárodné sympózium: Možnosti využitia multifunkčnej produkcie slovenského pôdohospodárstva 30. 09.2009, Nitra, Ing. Peter Baco PhD. Miléniové ciele ľudstva – zredukovať hlad, chudobu a zlepšiť životné prostredie – ku ktorým sa zaviazali členské štáty OSN, sa neplnia. Dokonca skutočný vývoj je opačný. Globálny záväzok znížiť počet hladujúcich do roku 2015 o polovicu smeruje od 650 mil. …

Vplyv spoločnej pôdohospodárskej politiky EÚ na slovenské poľnohospodárstvo Čítajte viac »

Poďakovanie za podporu vo voľbách do EP

Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí mi dali hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu, ako aj podporovateľom, priaznivcom a tím, ktorí sa aj osobne podieľali na mojej kampani. Želám Vám zároveň veľa úspechov a teším sa na stretnutia a spoluprácu pri ďalších príležitostiach. Peter Baco

Aj Slovensko sa zapojilo do programu Európskej únie nákupu potravín pre sociálne odkázaných ľudí

19.05.2009; Rozhlasová stanica Slovensko; Popoludnie na Slovensku; 15.05; 3 min.; MICHALIČOVÁ Viera) Štefan DVORSKÝ, moderátor: „Aj Európska únia zachytila trend chudobnenia domácností a rozvíja program, pomocou ktorého budú členské štáty Únie a teda aj Slovenská republika rozdávať potraviny sociálne odkázaným ľuďom. Koľko eur je na to vyčlenených a aké mechanizmy sa na to využijú, o …

Aj Slovensko sa zapojilo do programu Európskej únie nákupu potravín pre sociálne odkázaných ľudí Čítajte viac »

Zelenina zdražela

20.05.2009; Plus jeden deň; s. 4; Mesároš Štefan I napriek nízkym výkupným cenám mlieka jeho cena na pultoch klesá len mierne ŠTATISTICI zisťovali ceny potravín a služieb. Vyšlo im, že oproti predchádzajúcim desiatim dňom zdražela u nás zelenina. Ovocie, naopak, zlacnelo. Europoslanec Peter Baco tvrdí, že potraviny zlacnia, keď dôjde k zníženiu dane. Paradajky a …

Zelenina zdražela Čítajte viac »

Neštandardná situácia si vyžaduje neštandardné riešenia

www.polnoinfo.sk Peter Baco sa od začiatku svojej profesionálnej kariéry pohybuje v poľnohospodárstve. Pred rokom 1989 ako predseda JRD Nemšová, neskôr ako pracovník Ministerstva poľnohospodárstva a výživy. Po roku 1990 sa znova vrátil na družstvo v Nemšovej ako predseda, aby bol už o dva roky neskôr vymenovaný na post ministra pôdohospodárstva. V tejto funkcii pôsobil šesť …

Neštandardná situácia si vyžaduje neštandardné riešenia Čítajte viac »