Chovatelia hydiny považujú za potrebné propagovať národné plemená

(Trenčianske noviny; 39/2008; 29/09/2008; s.: 13; ĽS-TN ; Zaradenie: Spektrum, Regióny)

V dňoch 19. až 21. septembra sa v sále spoločenského domu konal za účasti 105 delegátov z 13 krajín míting členov hydinárskej sekcie medzinárodnej organizácie chovateľov.

TRENČIANSKE STANKOVCE. Súčasťou podujatia bolo zasadnutie Európskej štandardnej komisie pre hydinu. Záštitu nad podujatím prevzal europoslanec Peter Baco.Ako na stretnutí povedal, „Európska únia má za sebou obdobie, keď sa drobnochov považoval za dožívajúcu relikviu, neschopnú obstáť v konkurencii s masovou výrobou pre trh. Veci sú dnes jasné: živočíšna produkcia pre trh a drobnochovateľstvo nie sú vôbec vo vzájomnej konkurencii. Naopak, môžu sa veľmi dobre dopĺňať.“ Podľa organizátora mítingu a člena Európskej štandardnej komisie pri EÚ Petra Žuffu sa jeho účastníci, posudzovatelia, zaoberali aj postupom správneho vyhodnocovania určitých chýb a nedostatkov pri konkrétnych plemenách hydiny, ktoré je veľmi dôležitým pre plemenársku prácu.

Pre Slovensko, ale aj Čechy, Poľsko a Rusko je dôležitá propagácia národných plemien hydiny. V chovateľskom areáli delegáti z týchto krajín potom aj predviedli jednotlivé plemená. „Nemenej dôležitým bodom programu bolo hodnotenie konkrétnych plemien. Ich pestrá prezentácia poskytla delegátom možnosť porovnania svojej práce a zjednotenia svojich verdiktov zo zameraním na európsky hodnotiteľský systém,“ skonštatoval Žuffa. Kontinuálne s praktickou časťou zasadala i Európska štandardná komisia pre hydinu, ktorá sa zaoberala uznávacími procesmi hodnotenia plemien. Ako v diskusii odznelo, pri vzniku plemien musia byť brané do úvahy zootechnické, veterinárne a morálne aspekty súvisiace najmä s ochranou zvierat.

To znamená, že novošľachtené plemená nemôžu byť šľachtené na určitý znak, ktorý by im zabraňoval v pohybe alebo sťažoval možnosť životaschopnosti. Pri príležitosti konania mítingu ocenili medailami Petra Bacu za činnosť v prospech Európskeho chovateľského zväzu, Františka Tuláčka za celoživotné dielo v prospech chovu hydiny a vzdelávania chovateľov a hodnotiteľov a Petra Žuffu za prínos a propagáciu chovateľstva v stredoeurópskom regióne.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov