Dve otázky

Dve otázky pre poslanca Európskeho parlamentu /EP/ Ing. Petra Bacu, PhD
(Žilinské noviny; 47/2008; 24/11/2008; s.: 3;)

Presadili ste pri prebiehajúcich zmenách Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ aj slovenské záujmy?

– Áno, slovenské družstvá a obchodné spoločnosti získajú približne 1,5 miliardy korún ročne tým, že sme v EP dosiahli taký postup presunu podpory na rozvoj vidieka, ktorý zodpovedá veľkosti slovenských fariem. Presadili sme aj celkový systém podpory z fondov EÚ, ktorý je pre našich poľnohospodárov výhodnejší. Významne sa podarilo odbyrokratizovať kontrolné postupy plnenia náročných ekologických podmienok pre získanie nároku na finančnú podporu z EÚ. Čiastočne sme tiež spokojní so závermi EP o pomoci farmárom pri prírodných katastrofách a hromadných nákazách hospodárskych zvierat. Nepodarilo sa nám celkom presadiť naše návrhy na organizáciu spoločného trhu s mliekom, ani naše návrhy ako čeliť súčasným krízam.

A čo sa stalo s návrhmi na podporu konzumácie ovocia a zeleniny pre deti v školách?

– EP schválil možnosť podporiť z peňazí EÚ, názorne povedané, jedno jabĺčko na jedného školáka denne. Od budúceho školského roku to bude konkrétny príspevok pre zdravie detí, ale ide aj o budovanie ich návyku do ďalšieho života na konzumáciu ovocia a zeleniny. To, čo som obzvlášť podporoval je, aby sa prednostne presadzovala konzumácia čerstvých, sezónnych, produktov z ovocia a zeleniny dopestovaných v regiónoch, kde títo žiaci žijú.

Viac informácií na www.peterbaco.eu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov