Vystúpenie v pléne EP – Konferencia ministrov WTO

Veľmi podporujem úsilie Rady a Komisie o väčšiu liberalizáciu svetového obchodu. Je to nakoniec kľúčové pre rast ekonomickej efektívnosti, konkurencieschopnosti a nami tak často deklarovaný celkový rast. Nech slúžia na svetovom trhu podnikatelia a nie byrokratické bariéry. Nebojme sa razantného búrania obchodných bariér, a to až do takej miery, kde by naši konkurenti mali získať administratívne väčšie výhody, ako to bolo doteraz.

Dámy a páni, nedostupnosť exaktných bilancií, dopadov zbožných dohôd, ale aj náznaky ochoty predstaviteľov Komisie obetovať poľnohospodárstvo za iné komodity však znepokojujú poľnohospodárov EÚ. Využívam preto aj túto príležitosť na pripomenutie nevyhnutnosti rešpektovať objektívne špecifiká agrárnych komodít v záujme najmä spotrebiteľov potravín, ktorí zo stabilného trhu potravín profitujú nakoniec viac ako farmári.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Súvisiace články

Archív článkov