Vystúpenie v pléne EP – Konferencia ministrov WTO

Veľmi podporujem úsilie Rady a Komisie o väčšiu liberalizáciu svetového obchodu. Je to nakoniec kľúčové pre rast ekonomickej efektívnosti, konkurencieschopnosti a nami tak často deklarovaný celkový rast. Nech slúžia na svetovom trhu podnikatelia a nie byrokratické bariéry. Nebojme sa razantného búrania obchodných bariér, a to až do takej miery, kde by naši konkurenti mali získať administratívne väčšie výhody, ako to bolo doteraz.

Dámy a páni, nedostupnosť exaktných bilancií, dopadov zbožných dohôd, ale aj náznaky ochoty predstaviteľov Komisie obetovať poľnohospodárstvo za iné komodity však znepokojujú poľnohospodárov EÚ. Využívam preto aj túto príležitosť na pripomenutie nevyhnutnosti rešpektovať objektívne špecifiká agrárnych komodít v záujme najmä spotrebiteľov potravín, ktorí zo stabilného trhu potravín profitujú nakoniec viac ako farmári.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov