Úvodné vystúpenie na konferencii „Podnikanie v poľnohospodárstve“

Agroinštitút, š.p. Nitra, 4. marca 2010 Ing. Peter Baco PhD. Ministerstvo pôdohospodárstva SR – hlavný štátny radca Československá spoločnosť pre moderné poľnohospodárstvo – člen Široko pojatým názvom konferencie dávame najavo, že podnikanie v poľnohospodárstve chápeme ako zložitý komplex činností zabezpečujúcich, na jednej strane potreby spoločnosti a na druhej strane zabezpečujúcich reprodukciu agropodnikateľov. Naplnenie potrieb spoločnosti, …

Úvodné vystúpenie na konferencii „Podnikanie v poľnohospodárstve“ Čítajte viac »