Potravinová bezpečnosť je najdôležitejšia

Trenčianske noviny; 02/03/2009;

Ing. Peter Baco, PhD, poslanec Európskeho parlamentu

Svetoví experti nevylučujú možnosť, že finančná kríza môže byť príčinou aj celosvetovej potravinovej krízy.

Poľnohospodári za posledný rok, na celom svete, vkladajú menej peňazí do hnojív a dobrých osív, čo spôsobí nižšie úrody. K tomu sa ešte pridáva aj zlé počasie. Informácie z južnej pologule, kde práve prebieha žatva, aj hovoria o podpriemerných úrodách. Napríklad Argentína, ako druhý najväčší svetový vývozca zrnín zberá len 60 % úrody oproti minulému roku.
Svetové zásoby potravín sú najnižšie za posledných 60 rokov. Vyspelé krajiny pritom paradoxne finančne prioritne podporujú výrobu áut, hoci je jasné, že keď sa v tomto roku nevyrobí ani jedno auto na svete, existujúce zásoby postačia pokryť záujem o ne po celý rok. EÚ a Slovensko si vážnosť tejto situácie uvedomujú a snažia sa prijímať opatrenia na vyfinancovanie založenia tohtoročnej úrody. To je v čase krízy najdôležitejšie.
Kríza nám však zároveň ukazuje, že globálna a európska potravinová bezpečnosť sa nedá zabezpečiť krátkodobými neoliberálnymi agrárnymi politikami. Preto iniciujem na pôde OSN, EÚ aj SR dlhodobé plánovanie cieľov a nástrojov na dosiahnutie potravinovej bezpečnosti. V SR sme takúto dlhodobú Prognózu a víziu rozvoja pôdohospodárstva vypracovali. ĽS-HZDS, sa v polovici februára, na svojej Programovej konferencii, zaoberala napĺňaním tejto Prognózy. Vychádza sa z možnosti Slovenského poľnohospodárstva až o polovicu zvýšiť súčasnú produkciu pri ekologicky šetrnom spôsobe hospodárenia. Pôdohospodárstvo SR, spoločne s agrárnymi službami a súvisiacimi odvetviami sa môže pritom podieľať 15-17 % na HDP a zamestnanosti. Prechod agrárnej politiky z útlmovej na rozvojovú sú schopní slovenskí agropodnikatelia naplniť, ak im domáca agrárna politika zabezpečí približne rovnocenné postavenie s agropodnikateľmi zo starých členských štátov EÚ. Od roku 2007 sa už podarilo z dvoch tretín vyrovnať výšku podpôr oproti ČR.
Prognóza varuje pred útlmovým variantom vývoja, ktorý sa uplatňuje na Slovensku od roku 1999. Išlo by perspektívne o vyľudňovanie slovenského vidieka, oslabenie vidieckej ekonomiky a zamestnanosti. Takúto osudovo chybnú alternatívu nesmieme na Slovensku pripustiť, aj preto, lebo SR spolu s Fínskom je najvidieckejšia, aj najlesnatejšia krajina v EÚ.
V tejto chvíli je najdôležitejšie, praktickými krokmi vlády, povzbudiť slovenských agropodnikateľov, aby vydržali a prekonali súčasné veľmi ťažké podmienky realizácie svojich výrobkov. Začiatkom druhého polroku tohto roku, môže byť situácia úplne opačná a to čo dnes zvyšuje, môže chýbať a tieto produkty môžu mať aj násobkami vyššiu cenu ako dnes.

www.peterbaco.eu

Podpora v EUR/ha pôdohospodárskej pôdy v roku 2006

Krajina V rámci SPP Štátna pomoc Spolu
Slovensko „146,5 2,2 148,7
Česko 244.1 51,4 295.5
Rakúsko 539.4 277,2 816,6

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov