Nové prerozdelenie miliárd

(STV2, 21:30; Správy a komentáre; 20/11/2008; S. Miháliková, J. Šivák)
MODERATOR: Marta Jančkárová
HOSTIA: Peter Baco (ĽS-HZDS), europoslanec

Marta Jančkárová, moderátorka: „Z dotácií pre veľké slovenské firmy a farmy ubudne menej ako sa očakávalo, vyplýva to z dohody európskych ministrov pôdohospodárstva. Návrh je súčasťou najväčšej reformy poľnohospodárskej politiky za posledné roky, okrem iného ráta s presunom financií do programu rozvoja vidieka. Slovensko dohodu nepodporilo, lebo z európskej pokladnice žiadalo viac.“

S. Miháliková, redaktorka: „Dohoda na citlivých zmenách v európskych dotáciách sa zrodila po 18-hodinovom nočnom maratóne ministerských rokovaní.“

Natočené: Marianne Fischer Boelová, komisárka EK pre poľnohospodárstvo: „Pomohli sme európskemu poľnohospodárstvu čeliť novým výzvam. V týchto rokovaniach musel každý robil ústupky, ale každý môže doma tieže povedať, že doma niečo dosiahol.“

S. Miháliková, redaktorka: „Bratislava ani Praha však za ozdravnú kúru poľnohospodárstva ruku nezdvihli. Nováčikovia totiž neuspeli v snahe získať štedrejšiu finančnú injekciu na odstránenie nerovností medzi farmármi z nových a starých členských štátov. Dodatočných 90 miliónov eur navyše pre všetkých a necelé 4 milióny pre Slovensko považuje náš rezort za málo.“

Natočené: Stanislav Becík (ĽS-HZDS), minister pôdohospodárstva SR: „Rozdiel medzi starými a novými členskými štátmi sa neznižuje, ale ten sa ešte viac-menej prehĺbil.“

Petr Gandalovič, minister poľnohospodárstva ČR: „Čeští zemědělci dlouhodobě ještě budou muset bojovat o rovnoprávnost.“

S. Miháliková, redaktorka: „Obe krajiny si však na druhej strane pripísali aj bod k dobru.
Tabuľka: ŠKRTY V POĽNOHOSPODÁRSTVE
Farmy s podporou
nad 5-tisíc eur 5 %
nad 300-tisíc eur 4 %

Hoci každému európskemu poľnohospodárovi s dotáciami nad 5-tisíc eur zo štedrého šeku v budúcnosti ubudne, väčším farmám sa bude škrtať menej, ako sa očakávalo. A práve takých je u nás i v Česku veľa.“

Natočené: Petr Gandalovič, minister poľnohospodárstva ČR: „Já si myslím, že to v žádném případě nelze označit za výhru, ale rozhodně je to posun velmi pozitivním směrem.“

S. Miháliková, redaktorka: „Schválené zmeny by mali európski farmári začať pociťovať postupne od budúceho roka až do roku 2013.“ Pripravila: S. Miháliková

Marta Jančkárová, redaktorka: „O reforme poľnohospodárskej politiky budeme hovoriť s europoslancom za Ľudovú stranu HZDS Petrom Bacom, dobrý večer.“

Peter Baco (ĽS-HZDS), europoslanec: „Dobrý večer prajem, dobrý večer.“

Marta Jančkárová, redaktorka: „Podľa komisárky pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Marianne Fischer Boelovej reforma okrem iného má zlepšiť konkurencie schopnosť Európskej únie napríklad voči Spojeným štátom americkým či voči Brazílii alebo Austrálii. Akými prostriedkami to má docieliť, ktoré sú vlastne hlavné opatrenia tejto reformy z vášho pohľadu?“

Peter Baco (ĽS-HZDS), europoslanec: „Tak, najvýznamnejšie je práve to, že tie podporné prostriedky pre farmárov, ktoré, ktoré sú neni cielené, ktoré sú neni viazané vlastne na nič, sa presúvajú z priamych platieb do rozvoja vidieka a z rozvoja vidieka ten hlavný balík je na podporu modernizácie fariem, na, na zavádzanie progresívnych technológií, ktoré môžu znižovať náklady, pomocou ktorých sa môžu znižovať náklady. Toto si myslíme teda, že je veľmi fajn, že je to veľmi dobré. Lenže je v tom háčik, na ktorý upozornili aj páni ministri, že na začiatku od roku 2004 slovenskí a českí, slovenskí farmári dostali len 15% toho, čo západoeurópski farmári z fondov Európskej únie a tým pádom teda sme boli veľmi diskriminovaní a teraz sa ročne navyšuje nám tá podpora o 5%. A starým členským krajinám, teda ktoré mali také vysoké dotácie, sa od budúceho roku postupne o 5% bude znižovať, čiže v roku 2012 by sme sa mali dostať na jednu úroveň.“

Marta Jančkárová, redaktorka: „Dobre, pán Baco, takže na úvod ste hneď zhrnuli možno hlavné pozitíva ale aj zápory tej reformy, tak ako ju vidíte vy, k nášmu rozhovoru sa ešte o malú chvíľu vrátime. Exminister a člen parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo za SMK Zsolt Simon prehodnotenie spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie víta. Tvrdí, že vďaka reforme bude európske poľnohospodárstvo viac zamerané na produkciu toho, čo si žiada trh.“

Marta Jančkárová, redaktorka: „Pokračujeme v rozhovore s europoslancom Petrom Bacom. Takže počuli sme v podaní Zsolta Simona možno nejaké tie pozitíva, čo sa týka napríklad mliečnych kvót. Myslíte si, že je to pozitívum, ktoré výraznejšie pocíti aj Slovensko, inými slovami je to užitočné toto opatrenie?“

Peter Baco (ĽS-HZDS), europoslanec: „Pre nás to nie je vôbec potrebné, pre nás to nie je užitočné, pretože my tú kvótu ani nečerpáme, pretože ako som už uviedol, tie podpory u nás boli oveľa menšie, aj sú, ako v západných krajinách, takže u nás sa tá kvóta nečerpala. Takže toto sú a mnohé ďalšie opatrenia, ktoré sa prijímajú, sú viac v prospech zasa farmárov západnej Európy ako nových členských štátov. Čiže tuto sme mali základný rozpor a tu máme základný rozpor, že očakávali sme a snažíme sa presadzovať opatrenia, ktoré by nás vyrovnávali, aby sa ten rozdiel neprehlboval.“

Marta Jančkárová, redaktorka: „Čím to vlastne je, že sa tým novším členským krajinám Európskej únie nepodarilo presadiť pre nich predsa len ideálnejší model, aj keď treba podotknúť, že to čo sa prijalo, je v konečnej, konečnom dôsledku kompromis?“

Peter Baco (ĽS-HZDS), europoslanec: „No, v mnohých veciach sme dosiahli veľký úspech, že napríklad pôvodne sa predpokladalo alebo bol pôvodný návrh, že až 45 % sa bude krátiť priamych platieb pre veľké farmy, no a teraz zostal ten 4-percentný, ten limit.“

Marta Jančkárová, redaktorka: „Takže to je vlastne úspech v rokovaní?“

Peter Baco (ĽS-HZDS), europoslanec: „No tak áno, je to, ale v mnohých prípadoch sme dosiahli takéto úspechy. Ale my sme neni spokojní s tým, že vôbec je tam 4 %, pretože jednoducho týka sa to viac fariem u nás v nových členských štátoch a prakticky menej v štátoch pôvodnej Európskej 15-tky.“

Marta Jančkárová, redaktorka: „Telefonicky sa spojíme aj so Stanislavom Nemcom zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, dobrý večer, pán Nemec.“

Telefonát: Stanislav Nemec, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora: „Dobrý večer prajem.“

Marta Jančkárová, redaktorka: „Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora má k reforme tiež svoje výhrady. Prekáža vám napríklad fakt, že časť priamych platieb nedostanú tie firmy, ktoré dostávajú dotácie vo výške 300-tisíc a viac eur ročne?“

Stanislav Nemec, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora: „Áno, v podstate to už aj váš hosť v štúdiu poznamenal, že aj tie 4% pre nás niečo znamenajú. Je to určitý diskriminačný prvok a nechápeme dosť dobre, ako môže Európska komisia presadzovať diskrimináciu určitých foriem na základe ich veľkosti. Ani podnikateľské formy ani veľkosť samotných podnikov by nemala byť diskriminovaná a nemala by byť príčinou pre rozdielnu výšku podpôr. My chápeme, že západoeurópska štruktúra poľnohospodárskej výroby je trochu iná, že tam je práve prevaha menších rodinných fariem, nemáme nič proti ich podporám, ale nesmú ísť na úkor väčších podnikateľských subjektov, ktoré majú šancu lepšie rozkladať podnikateľské riziko a tým aj lepšie čeliť rozkolísanosti agrárneho trhu. Pre našich farmárov táto správa prichádza práve v súčasnom období, ktoré je veľmi nepríjemné, pretože my dnes máme etapu veľkej odbytovej krízy, keď ťažiskové agrárne komodity a ich ceny sa veľmi na trhu sa prepadli a keď sa k tomu ešte dozvedia, že po nejakom čase majú mať krátené aj priame podpory, tak to určite neuvítajú s nadšením.“

Marta Jančkárová, redaktorka: „Pán Nemec, ostaňte nám ešte chvíľu na linke, o chvíľu sa k vám vrátim.“

Marta Jančkárová, redaktorka: „Pán Baco, ako sme už spomenuli, zaznela tu výhrada voči akémusi zoštíhľovaniu možno tých väčších firiem, na druhej strane ako podotkol aj pán Nemec, je to opatrenie, ktoré má chrániť napríklad rodinné firmy. Opäť sa musím opýtať, využije toto opatrenie Slovensko?“

Peter Baco (ĽS-HZDS), europoslanec: „No, my máme málo takých fariem. Aby som bol, aby som bol konkrétny pre divákov. Jedná sa teda z celkového balíka tých dotácií asi o 1 %, ktoré sa vlastne hýbe, čiže neni to tá podstatná vec tých opatrení, ktoré sa teraz dejú. Ja by som chcel poznamenať, že čo sa nám podarilo hlavne presadiť, čo sme radi, že prvýkrát sa vôbec objavilo, že pripustili ostatné štáty a dohodlo sa, že takzvaný historický princíp, na ktorom je postavená vlastne tá diskriminácia nových členských štátov, sa prvýkrát otvoril, lebo je zakotvený v prístupovej zmluve a prístupovú zmluvu schválilo 27 štátov. Čiže teraz prvýkrát pripustila aj Komisia aj celá Rada, že tých 90 miliónov, ktoré sa dávajú ako určite prvý krok na zmiernenie tej diskriminácie, je tu reálnych a potom pre ďalšiu reformu sa pripustilo to, že celý ten historický princíp, ktorý je diskriminujúci, sa nahradí iným spravodlivejším systémom. Čiže toto by som povedal, že oproti tomu čo sme doteraz hovorili, to sú také tie hlavné veci, ktoré sú v náš prospech.“

Marta Jančkárová, redaktorka: „Opäť sa obrátim na pána Nemca, na základe schváleného návrhu všetci farmári, ktorí získajú od Únie dotáciu vyššiu ako 5-tisíc eur, čo je v prepočte približne 150-tisíc korún ročne, presunú 5 % z týchto financií na projekty rozvoja vidieka. Pán Nemec, poradia si s tým naši farmári?“

Telefonát: Stanislav Nemec, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora: „Nuž ako ktorí. Niektorí s tým budú mať problémy, iní sa s tým možno ako tak dokážu vysporiadať, v zásade sme my ale hovorili, že takéto opatrenia by mali prísť až v novom rozpočtovom období po roku 2013, keby sme teda mali byť vyrovnaní z hľadiska priamych platieb a pokiaľ by ešte došlo k tomu, čo pán Baco hovoril pred chvíľou, teda k zrušeniu toho historického princípu, že by bola šanca naozaj nejaké väčšieho zrovnoprávnenia v priamych podporách, potom by sme mohli aj o týchto presunoch hovoriť. Zatiaľ to môže byť aspoň pre niektoré podnikateľské subjekty problematické, aj keď samozrejme môžu sa inou cestou aspoň k časti týchto prostriedkov dostať. My si uvedomujeme, že vidiek ako taký je potrebné podporovať, len celá Európska únia a teda najmä staré a nové členské krajiny nemajú rovnaké sociálno-ekonomické podmienky na to, aby pristupovali k takýmto opatreniam. A v tomto práve vidíme možnosť určitých úskalí pre nové členské krajiny, kde jednoducho kapitálové vybavenie podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve nie je také silné ako v západnej Európe.“

Marta Jančkárová, redaktorka: „Pán Nemec, ďakujem vám za tento rozhovor, želáme ešte pekný večer a dopočutia.“

Stanislav Nemec, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora: „Takisto všetko dobré.“

Marta Jančkárová, redaktorka: „Pán Baco, ešte mi nedá nespomenúť, že jednou z priorít schválenej spomínanej reformy je aj ochrana životného prostredia, kde svojim spôsobom môžme zaradiť aj produkciu biopotravín, čo je v súčasnosti veľmi moderné odvetvie alebo moderný sektor. Ako sa mu darí na Slovensku dnes a ako sa mu bude dariť po reforme?“

Peter Baco (ĽS-HZDS), europoslanec: „Tak my na Slovensku pretože používame 10-krát menej agrochemikálií na hektár ako používajú napríklad vo Francúzsku lebo v Nemecku a takisto hnojivá ako aj herbicídov a pesticídov, my môžeme vlastne hovoriť dneska na Slovensku, že máme všetko bioprodukciu, lenže samozrejme na to, aby mohol mať nejaký výrobok ten punc oficiálny bioproduktu, tak musí mať tú administratívu okolo toho, musí 3 roky predtým žiadať a tak ďalej, darí sa. Na Slovensku sa rozvíja tiež tento systém, len je pravda, že tie výrobky sú potom niečo drahšie, keďže sa tam musí dať viac ručnej práce a sú menšie úrody a slovenský trh, slovenskí občania sa pozerajú v prvom rade na cenu, potom na krásu a potom, potom kupujú toho výrobku, takže slovenský trh je zatiaľ taký. Väčšina bioproduktov, ktoré sa na Slovensku vyrába, sa vyváža do Talianska, do Francúzska, treba povedať, že slovenskí zákazníci zatiaľ neakceptujú tú vyššiu cenu, ktorá bežne u týchto výrobkov je.“

Marta Jančkárová, redaktorka: „Pán Baco, ďakujem, jednu veľkú agrotému sme uzatvorili, ale ešte jedna možno o niečo menšia je pred nami, takže s vami sa zatiaľ ešte nelúčim. Poďme teda k ďalšej aktualite, na ktorej sa v Bruseli dohodli ministri poľnohospodárstva. Deti v európskych školách by mali dostávať ovocie a zeleninu zadarmo. Každý štát sa môže rozhodnúť, či sa do projektu zapojí alebo nie. Pre Slovensko vyčlenila Únia na budúci školský rok milión eur.“

Natočené: AA: „Nech sa páči, dneska máte važeckú pochúťku, tyčinku Fit.“

J. Šivák, redaktor: „Európska únia ale chce, aby deti k obedu dostávali aj jablká či pomaranče. Únia tak reaguje na štatistiku, podľa ktorej žije v Európe 22 miliónov detí s nadváhou.“

Natočené: Juliana Lašáková, učiteľka: „Oni v škole niekedy im to jedlo chutí, niekedy nechutí, ale to ovocie by im veľmi pomohlo.“

Anketa: Opýtaný 1: „Je to zdravé a má to veľa vitamínov a chutí to.“
Opýtaný 2: „To je dobré a zdravé zelenina a ovocie.“

J. Šivák, redaktor: „Brusel na tento cieľ vyčlení 90 miliónov eur ročne, do vrecka však musia siahnuť aj členské štáty, Slováci sú na dne európskych štatistík v počte skonzumovaného ovocia a zeleniny na deň, náš minister preto neváha. Nakupovať chce lacnejšie priamo od pestovateľov, nevylučuje však, že by mali čiastočne prispieť aj samotní rodičia.“

Natočené: Stanislav Becík (ĽS-HZDS), minister pôdohospodárstva SR: „Radšej to dať do, do zdravej výživy ako to dať do rezortu zdravotníctva na liečenie.“

J. Šivák, redaktor: „Úrad verejného zdravotníctva, ktorý monitoruje, či deti konzumujú ovocie a zeleninu na školách, so štatistikami súhlasí. Tvrdí však, že na vine sú rodičia a nie školy.“

Natočené: Jana Nováková, Úrad verejného zdravotníctva SR: „Tie deti treba vychovávať k tomu, aby to ovocie, aby to ovocie a zeleninu jedli, aby si ich obľúbili.“

J. Šivák, redaktor: „Deti by mali so zdravou výživou podľa európskeho receptu začať už v budúcom školskom roku.“ Pripravili: S. Miháliková, J. Šivák

Marta Jančkárová, redaktorka: „Od pôdohospodárstva sme sa trošku presunuli aj k zdravotníctvu, do tretice opäť vítam pána Baca, europoslanca za Ľudovú stranu HZDS, ako sme počuli, Slováci sú na dne európskych štatistík, čo sa týka konzumencie ovocia a zeleniny, takže tento program zrejme prispeje najmä k zdraviu našich školákov a vôbec obyvateľov. Ale ako sa dotkne ekonomiky pestovateľov ovocia?“

Peter Baco (ĽS-HZDS), europoslanec: „My máme aj najnižšiu spotrebu mlieka v Európskej únii, treba povedať, len polovičnú oproti tomu, čo odporúča Svetová zdravotnícka organizácia, čiže takisto sme začali s programom podpory konzumácie mlieka u detí v školách a teraz sa ide s touto podporou ovocia, no tých 90 miliónov, ktoré sa hovorilo eur, je málo, my sme v parlamente navrhli 500, lebo tých 90 miliónov euro vlastne znamená tak jedno jabĺčko na dieťa týždenne, takže my by sme chceli, aby bolo každý deň a jednak.“

Marta Jančkárová, redaktorka: „Čo sa týka pestovateľov, akým spôsobom im to pomôže?“

Peter Baco (ĽS-HZDS), europoslanec: „Je to zdravé a deti aby si zvykli, aby dlhodobo sa naučili konzumovať ovocie, zeleninu a pre pestovateľov to je samozrejme vynikajúce, pretože čo sa nám podarilo presadiť v tých podmienkach je to, že bude sa prednostne podporovať ovocie, ktoré sa vyrobilo tam, kde tie deti žijú, že bude čerstvé a bude to, bude to aj podpora domácich producentov, lebo budú mať odbyt.“

Marta Jančkárová, redaktorka: „Takže s touto pozitívnou správou sa s vami lúčim, ďakujem pekne, že ste prišli, dovidenia.“

Peter Baco (ĽS-HZDS), europoslanec: „Áno, nech sa páči, dovidenia.“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov