Vystúpenie v pléne EP – State aid

Kľúčový moment prerokovávanej priamej štátnej pomoci ako nástroja regionálneho rozvoja je riziko uplatnenia britského návrhu na zníženie finančnej pomoci pre nových členov zo štrukturálnych fondov EÚ na obdobie 2007-2013. Tento návrh redukcie pomoci totiž ešte vyhrocuje riziko dosiahnutia efektov štátnej pomoci v nových členských krajinách, preto, že na to často nemajú dostatočné vlastné finančné zdroje. Veď keby ich mali, úplne inak by sme riešili štátnu pomoc, problém zaostávajúcich regiónov a vôbec súdržnosti. Naviac, v celej tejto schizofrénii chýbajú hlbšie analýzy a preukazné dopadové štúdie z účinku pripravovaných rozhodnutí.

Dámy a páni, navrhované uznesenie výboru REGI a spravodajcu pána Koterca je dobré, ale pripomínam, že jeho zmysel sa naplno viaže na nekrátenie pomoci pre nové členské štáty.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Súvisiace články

Archív článkov