jún 2006

Výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti (2007- 2013) – Jadrový výskum a vzdelávanie (2007-2011)

Peter Baco (NI). – Pán predseda, dámy a páni. Prerokovávané návrhy siedmeho rámcového programu považujem za dobre formulované. Ako poľnohospodár rád konštatujem fakt, že oproti šiestemu rámcovému programu sa venuje v tomto programe oveľa väčšia pozornosť širšiemu dosahu poľnohospodárstva na celú spoločnosť. Chcem však upozorniť na nepriaznivú situáciu, pokiaľ ide o účasť nových členských krajín …

Výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti (2007- 2013) – Jadrový výskum a vzdelávanie (2007-2011) Čítajte viac »