2004

Pozmeňujúce návrhy k Ústavnej zmluve pre Európu

A/ V odseku 4 návrhu – cieľ – navrhujem ako písmeno a) nasledovný text: „Zabezpečiť konkurencieschopnosť agro produktov Európskej únie v rámci globálneho trhu.“ Následne potom: písmeno a) preznačiť ako písmeno b) písmeno b) preznačiť ako písmeno c) písmeno c) preznačiť ako písmeno d) písmeno d) a e) vynechať písmeno f) označiť ako písmeno e) Zdôvodnenie …

Pozmeňujúce návrhy k Ústavnej zmluve pre Európu Čítajte viac »

Vyhlásenie dezignovaného predsedu komisie

Peter Baco (NI). – Vážený pán predseda, V mene nezaradených slovenských poslancov za ľudovú stranu HZDS ubezpečujem pána Barrosu, že ako realisti podporujeme jeho rozvojové zámery a to najmä vo vede, výskume a vzdelávaní. Limitujúcim však pre napredovanie Európskej únie je aj racionalizácia spoločnej agrárnej politiky ako rozpočtovo najnáročnejšej oblasti. Súčasná spoločná agrárna politika a …

Vyhlásenie dezignovaného predsedu komisie Čítajte viac »