december 2005

Tlačové vyhlásenie – Pôdohospodárstvo 2050

V priebehu roku 2005 veľmi zosilneli hlasy volajúce po zásadnej reforme Spoločnej agrárnej politiky /SAP/ Európskej únie. V súčasnosti prebiehajúca reforma tejto politiky je ešte tiež veľmi finančne a administratívne náročná a až príliš zahladená do podoby pôdohospodárstva a vidieka pred polstoročím, kedy vznikla. Moderná agrárna politika EÚ orientovaná do budúcnosti, s hlbším uplatnením trhových …

Tlačové vyhlásenie – Pôdohospodárstvo 2050 Čítajte viac »

Prognóza dlhodobého vývoja slovenského pôdohospodárstva v priestore Európskej únie

Slovenské pôdohospodárstvo v dlhšom časovom horizonte (2030 – 2050) Sympózium „Prognóza dlhodobého vývoja slovenského pôdohospodárstva v priestore Európskej únie“ Bratislava 19. 12.2005 Úvodné vystúpenie 1. Otváram týmto rokovanie sympózia „Prognóza dlhodobého vývoja slovenského pôdohospodárstva v priestore Európskej únie“. Dovoľte mi, vážené dámy a páni, aby som Vás privítal v tejto predvianočnej atmosfére na našom dnešnom …

Prognóza dlhodobého vývoja slovenského pôdohospodárstva v priestore Európskej únie Čítajte viac »

Vystúpenie v pléne EP – State aid

Kľúčový moment prerokovávanej priamej štátnej pomoci ako nástroja regionálneho rozvoja je riziko uplatnenia britského návrhu na zníženie finančnej pomoci pre nových členov zo štrukturálnych fondov EÚ na obdobie 2007-2013. Tento návrh redukcie pomoci totiž ešte vyhrocuje riziko dosiahnutia efektov štátnej pomoci v nových členských krajinách, preto, že na to často nemajú dostatočné vlastné finančné zdroje. …

Vystúpenie v pléne EP – State aid Čítajte viac »