Vystúpenie k ústave

Ďakujem za slovo, Vážený pán predseda.

Dovoľte mi, vážené dámy a vážení páni, kolegyne a kolegovia, aby som svoj čas využil na podporu doplňujúceho návrhu č. 10.

Tento návrh koriguje jednu z nezrovnalostí, ktoré ústava prináša.

Konkrétne ide o to, že text agrárnej politiky je v ústave v neaktuálnej podobe z pred 50-tich rokov. Pred polstoročím bolo opodstatneným cieľom napríklad, zabezpečiť dostatok potravín na trhu. Ale reálna skutočnosť je už 2 desaťročia opačná a EÚ vynakladá nemalé prostriedky na eliminácie nadprodukcie potravín.

Výbor AGRI Európskeho parlamentu dokonca poukazuje vo svojom stanovisku k ústave, na priamy konflikt pôvodných cieľov SAP s ústavou.

Na druhej stane rast konkureniceschopnosti je prioritným cieľom všetkých reforiem SAP.

Bolo by preto nielen vhodné, ale aj veľmi potrebné, aby EP prijal tento návrh č. 10, aj preto, že ide vlastne o jedinú zmienku v Uznesení EP o najnáročnejšej agende EÚ, o SAP.

Pri tejto príležitosti ďakujem 38 kolegom z rôznych politických skupín, vrátane ľudovcov aj socialistov, ktorí ústretovo svojim podpisom tento návrh podporili.  Prosím aj ďalšie kolegyne a kolegov, aby sa k tejto dobrej iniciatíve pridali a hlasovali za doplnok č. 10.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov