apríl 2009

Vplyv krízy na zvyšovanie cien potravín.

Otázka pre poslanca Európskeho parlamentu /EP/ Ing. Petra Bacu, PhD NEZÁVISLÝ POSLANEC (Nitrianske noviny 25.4.2009) Zaoberá sa EP možným vplyvom krízy na zvyšovania cien potravín? EÚ venuje zvyšovaniu cien potravín veľkú pozornosť, pretože už v roku 2007 sa začali ceny potravín prudko zvyšovať. S prehlbujúcou sa krízou počet občanov ohrozených hladom aj v EÚ narastá. …

Vplyv krízy na zvyšovanie cien potravín. Čítajte viac »

Dve otázky

Dve otázky pre poslanca Európskeho parlamentu /EP/ Ing. Petra Bacu, PhD (Zvolensko – Podpolianske noviny; 30/03/2009) Je pravda, že ste v Európskom parlamente schválili bezplatné poskytovanie potravín pre chudobných občanov? – Áno, schválili sme pokračovanie Programu bezplatného poskytovania potravín pre najodkázanejšie osoby v EU /ďalej Program/. Dokonca sme o tretinu zvýšili objem peňazí pre tento …

Dve otázky Čítajte viac »

Výmena názorov o situácii na trhu s mliekom na výbore AGRI

Na podnet poslanca EP Ing. Petra Bacu, PhD sa 31. marca 2009 uskutočnila na pôde EP výboru AGRI – Výmena názorov o situácii na trhu s mliekom. Poslanec Baco predniesol pri tejto výmene názorov nasledovný úvodný prejav: Prehlbujúca sa globálna hospodárska kríza a následná kríza na trhu s mliekom EÚ, vyvolali kritickú situáciu v chovoch …

Výmena názorov o situácii na trhu s mliekom na výbore AGRI Čítajte viac »