Využime príležitosť zvoliť si zástupcu do Európske parlamentu

Všetci si prajeme žiť v demokracii. Naša politická ľahostajnosť však deformuje demokraciu. Veď sotva dvadsať percentná účasť slovenských voličov na doterajších dvoch voľbách do EP je nočnou morou pri hodnotení demokratických pomerov v SR, aj v EÚ. Darmo sa chlácholíme, pri desiatom výročí nášho vstupu do EÚ, ako sme si zafixovali demokraciu vďaka nášmu členstvu v EÚ. Úroveň demokracie je predsa merateľná mierou angažovanosti sa občanov, účasťou vo voľbách do zastupiteľských orgánov.

Europarlament Peter Baco

Zložitá, ťažko riešiteľná situácia, vo všetkých oblastiach hospodárskeho a spoločenského života na Slovensku, si žiada aktualizovať možnosti SR, ako suverénneho štátu, pri dnešnej miere integrácie EU. Potrebujeme si definovať heslo našej vlády „ viac Európy“ a prestať bezbreho pochlebovať bohorovnej bruselskej administratíve. Treba sa aj kvalifikovane vedieť vzpriečiť a obhajovať národné slovenské záujmy.

My, členovia a podporovatelia Strany demokratického Slovenska, nie sme euroskeptici a členské štáty EU nepovažujeme za našich protivníkov. Spolupracujeme dobre pri riešení problémov, ktoré máme v EÚ spoločné. Akceptujeme ale takt, že hospodársky navzájom súťažíme. Treba mať pritom na pamäti, že štáty EU-15 prirodzene využívajú ich viacnásobne väčší ekonomický potenciál oproti ekonomike SR na presadzovanie svojich ekonomických záujmov v ekonomicky slabšej SR. Ekonómia to definuje ako neokolonializmus.

Neokolonizačné efekty, z rozdielnosti sily národných ekonomík, sa zreteľne prejavujú najmä v našom pôdohospodárstve. Prirodzená väčšia ekonomická sila štátov EÚ – 15 sa tu umocňuje diskrimináciou v nespravodlivých a nerovnakých ekonomických a legislatívnych pravidlách.

Pri našom vstupe do EU, stanovené prechodné obdobie diskriminácie našich farmárov s nižšími podporami do roku 2013, sa má teraz predĺžiť do roku 2028. Znamená to, že aj v nasledujúcich rokoch budú poberať farmári z EÚ – 15 o polovicu väčšie priame dotácie ako naši farmári. Mimo podpôr z EÚ štáty EÚ -15 bohato dotujú svojich farmárov a to až 20 násobne väčšou štátnou pomocou ako podporuje slovenských farmárov náš štátny rozpočet. Ale štáty EÚ – 15 aj legislatívne znemožňujú napr. nákup pôdy cudzincami v ich štátoch. Od nás pritom žiadajú úplnú liberalizáciu obchodu s pôdou.

Aby sme mohli týmto diskriminujúcim tendenciám účinne čeliť potrebujeme sa zjednotiť na potravinovej suverenite SR a formou Doktríny si ju zafixovať ústavnou väčšinou v NR SR. Teda upadajúci agrárny sektor je možné revitalizovať len zosúladením Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ /SPP/ so slovenskou agrárnou politikou. To treba vedieť, mať kontakty, byť schopný vytvárať spojenectvá. Netreba sa báť ísť do riešenia rozporov s plným nasadením, vrátane využitia služby Európskeho súdu. Len ten kto vie čo chce, ale aj vie ako sa to dá dosiahnuť a ide dôrazne za tým, len ten nájde aj pochopenie a podporu iných v EÚ.

Nemáme na Slovensku veľa kvalifikovaných, skúsených a odhodlaných ľudí pre takúto prácu. Ponúkam sa do služby poslanca Európskeho parlamentu aj s poukázaním na moju predchádzajúcu prácu v EP. Poukazujem tiež napríklad na fakt, že pri tvorbe dlhodobej koncepcie agrárnej politiky SR v roku 1993, počas môjho pôsobenia vo funkcii ministra, sme dokázali zjednotiť všetky politické prúdy na prijatie agrárnej rozvojovej koncepcie konsenzom 118 hlasov v NR SR. Výsledkom bolo, v priebehu troch rokov, zastavenie úpadku rezortu z 15 mld. Sk straty ročne na rozvojovú trajektóriu so ziskovým hospodárením.

Slovenská republika je suverénny štát a žiadne medzinárodné dohody nám nemôžu zabrániť aby sme si obhájili potravinovú suverenitu. Je to naše suverénne právo, ktoré nám ale patrí len vtedy, ak si ho zaslúžime svojou aktívnou angažovanosťou.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov