2006

Budúcnosť poľnohospodárstva na Slovensku a v Európe

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky spolu s Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva v SR a Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku zorganizovali dňa 17. októbra 2006 seminár na tému Budúcnosť poľnohospodárstva na Slovensku a v Európe. Spojené kráľovstvo predstavilo účastníkom seminára britskú víziu budúcej reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej SPP). Poslanec Európskeho parlamentu Peter Baco predniesol k tejto principiálnej …

Budúcnosť poľnohospodárstva na Slovensku a v Európe Čítajte viac »

Vystúpenie v pléne EP 25. 9. 2006

Pán predseda. Musím uviesť na pravú mieru fámy a nepravdy ktoré tu odzneli v rámci  protislovenskej kampane 5. septembra, z úst madarských poslancov. Podľa nich mala byť na Slovensku zbitá žena zato že telefonovala po maďarsky. Vyšetrovaním sa však zistilo, že sa takýto skutok vôbec nestal. Aj obvinenie o hanlivých heslách pri športových podujatiach poriadne kríva, lebo heslo smrť maďarom …

Vystúpenie v pléne EP 25. 9. 2006 Čítajte viac »

Zasadnutie Skupiny pre tradičné národné menšiny, regióny a regionálne jazyky

Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, Situácia na Slovensku po júnových voľbách 2006 je ako vždy v demokracii aj situáciou pred ďalšími voľbami. Ďalšie voľby do miestnych samospráv v SR budú ešte tento rok. Dve nacionálne orientované strany na Slovensku, ktoré volí asi pätina občanov Slovenska využívajú osvedčený atak na národné cítenie pre získanie …

Zasadnutie Skupiny pre tradičné národné menšiny, regióny a regionálne jazyky Čítajte viac »

EFRR, ESF, Kohézny fond (všeobecné ustanovenia) – Zriadenie Kohézneho fondu – Európsky sociálny fond – Európsky fond regionálneho rozvoja – Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Peter Baco (NI). – Vážené dámy a páni, dnes prerokovávame a zajtra budeme schvaľovať dobre pripravené správy o štrukturálnych fondoch na roky 2007 až 2013. Ako občan Slovenska, novej členskej krajiny Európskej únie, si v tejto súvislosti uvedomujem obrovský význam tejto štrukturálnej pomoci od ekonomicky silných členských štátov pre nové členské štáty. Úprimne si túto …

EFRR, ESF, Kohézny fond (všeobecné ustanovenia) – Zriadenie Kohézneho fondu – Európsky sociálny fond – Európsky fond regionálneho rozvoja – Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Čítajte viac »

Výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti (2007- 2013) – Jadrový výskum a vzdelávanie (2007-2011)

Peter Baco (NI). – Pán predseda, dámy a páni. Prerokovávané návrhy siedmeho rámcového programu považujem za dobre formulované. Ako poľnohospodár rád konštatujem fakt, že oproti šiestemu rámcovému programu sa venuje v tomto programe oveľa väčšia pozornosť širšiemu dosahu poľnohospodárstva na celú spoločnosť. Chcem však upozorniť na nepriaznivú situáciu, pokiaľ ide o účasť nových členských krajín …

Výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti (2007- 2013) – Jadrový výskum a vzdelávanie (2007-2011) Čítajte viac »

Konferencia – Obnoviteľné zdroje energie

Konferencia Obnoviteľné zdroje energie, 3. – 4. 5. 2006, 
Hotel Permon, Podbanské Dovoľte, aby som Vás srdečne pozdravil a poprial Vám príjemné a úspešné konferovanie. Veľmi ma potešila možnosť pripojiť sa k iniciatíve SPPK zorganizovať konferenciu na tému „Perspektívy a možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie“. Budem tiež rád, ak mojim vystúpením obohatím Vašu informačnú bázu …

Konferencia – Obnoviteľné zdroje energie Čítajte viac »

Agrárna politika Slovenskej republiky v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie

Peter Baco, poslanec Európskeho parlamentu. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, 29. 3. 2006 „Agrárna politika Slovenskej republiky v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie“ Dámy a páni, ďakujem pánovi dekanovi Mečárovi za možnosť prezentovať Vám svoje názory na agrárnu politiku SR a EÚ tu na akademickej pôde našej Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Našej univerzity …

Agrárna politika Slovenskej republiky v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie Čítajte viac »

Agrofilm 2006

Boj s vodou o vodu, Sympózium „Voda pre život – voda živel“, 2.10.2006, Nitra Vážené dámy, Vážení páni, srdečne Vás pozdravujem! Dovoľte mi, predtým, ako vystúpia naslovovzatí odborníci v problematike vody, povedať niekoľko s vodou súvisiacich myšlienok. Minulosť, súčasnosť, ale aj rôzne scenáre ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti jednoznačne poukazujú na to, že o ďalšom rozvoji svetovej …

Agrofilm 2006 Čítajte viac »

Olejniny, strategické, agronomické a ekonomické trendy ich pestovania na Slovensku (konferencia)

28. 2. 2006 Nitra, Konferencia – Olejniny, strategické, agronoické a ekonomické trendy ich pestovania na Slovensku. Vystúpenie Petra Bacu, poslanca Európskeho parlamentu na tému: Stav a zabezpečenie európskeho poľnohospodárstva v období 2007 – 2013 Vážené dámy, vážení páni, Prajem Vám úspešnú konferenciu. Ďakujem Vám za pozvanie a za možnosť vystúpiť na nej. Téma, ktorú mi pán …

Olejniny, strategické, agronomické a ekonomické trendy ich pestovania na Slovensku (konferencia) Čítajte viac »