Moje pripomienky k Zelenej správe 2013

Po formálnej stránke nemám pripomienky.

Pre zmysluplnosť predkladania výročných správ tohto typu je potrebné z obsahového hľadiska vyhodnotiť závery a odporúčania z takejto minuloročnej správy. Z tohto vyhodnotenia treba využiť pozitívne tendencie a ponúknuť konkrétne riešenia neplnených zámerov.

Zelená správa Peter Baco

V záveroch a odporúčaniach je správa príliš všeobecná, bez konkrétneho cieľa, vo väčšine bodov sa opakujú ako odporúčania závery už predchádzajúcich dokumentov. /Koncepcia, Akčný plán…/ Takto viacnásobne opakované závery a odporúčania je potrebné konkretizovať a usporiadať podľa váhy a priorít riešených problémov.

Odporúčania na presadzovanie rovnakých podmienok SPP, na vytváranie odbytových združení pre posilnenie sily prvovýrobcov a podobne by oveľa viac, ako sústavné opakovanie týchto problémov, pomohlo vytýčenie konkrétnych krokov. Konať konkrétne je tu opodstatnená požiadavka, ide jednoznačne o potrebu konštruktívnej angažovanosti štátnej exekutívy a adresnosť úloh.

Absencia efektívnej práce vlády je zrejmá najmä v prehlbovaní sa finančnej nedokrvenosti rezortu, okrem priamych platieb, predovšetkým v nízkej podpore sektoru zo štátnej pomoci a nedostatočného zacielenia dotačných a úverových zdrojov na rast, zamestnanosť a zvyšovanie konkurencie schopnosti. SR má šesťnásobne nižšiu štátnu pomoc na ha pôdy ako štáty V – 4 a až tridsať násobne nižšiu ako Rakúsko a Slovinsko. Banky v tomto smere prejavujú určitú iniciatívu ako veci riešiť.

Trvalé poukazovanie na neochotu EK akceptovať niektoré podporné zámery SR nie je možné. Máme predsa na našich ambasádach tajomníkov s agrárnou kompetenciou a máme teda možnosť dôsledným preskúmaním riešení vo všetkých štátoch EÚ -28 zistiť, aké existujú efektívne modely.

Niektoré dookola sa opakujúce problémy, s ktorými si vláda nevie poradiť, by bolo vhodné posúdiť medzinárodným auditom. Závery takého objektívneho auditu majú významnú váhu aj pre presadzovanie našich záujmov v EK.

Takýto audit by napríklad mohol pomôcť pri zreálnení všeobecného trápneho záveru v poslednom odporúčaní správy „vytvárať priaznivé podmienky pre poľnohospodársky výskum“ . Pritom jeho štátna podpora sa z roka na rok znižuje, dokonca za ostatné roky o polovicu. Po dvadsiatich rokoch transformácie sa pre výskum nedostáva ani desať percent nominálnej podpory.

Pre komplexnejšie pochopenie tohto stanoviska odporúčam si pozrieť publicistiku v RN zo 16. júla 2014.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov