Konzervované mlieko

Konzervované mlieko na ľudskú spotrebu (zmena a doplnenie smernice 2001/114/ES) – Spoločná organizácia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1255/1999) – Dodatočné pravidlá o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 2597/97)

Peter Baco (NI ). – V rámci prerokovávanej „minireformy“ mlieka chcem osobitne zdôrazniť potrebu prijať na tomto plenárnom zasadnutí pozmeňovacie a doplňujúce návrhy č. 5 a 7, ktorými sa dopĺňa nariadenie európskej smernice o spoločnej organizácii trhu s mliekom. V návrhu 5 ide o stanovenie jednotnej podpory vo výške 18,15 euro/100 kg na všetky mlieka v režime školské mlieko. Niet predsa pochýb o tom, že navýšením podpory a zjednodušením tohto režimu prispejeme k naplneniu cieľov v ozdravením výživy a v boji s obezitou u mládeže.

Pozmeňovací návrh 7 zasa vytyčuje hlavné ciele reštrukturalizačného programu pre reformu mlieka. Ciele programu, ako sú napríklad posilnenie povedomia o ľudskej výžive a posilnenie spotreby mlieka, ale aj modernizácia výroby mlieka napríklad v horských oblastiach, sú povzbudzujúce osobitne pre nové členské štáty. Veď vo viacerých nových členských štátoch za ostatné roky išlo o neuveriteľnú redukciu výroby mlieka a stavov dobytka až o viac ako 50 %.

Žiaľ, úmerne s tým sa znížila spotreba mlieka pod lekármi odporúčané dávky predovšetkým u detí. Schválením týchto troch správ Európsky parlament môže prispieť k rovnováhe spotreby aj výroby mlieka vo všetkých štátoch Európskej únie

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov