september 2007

Vodné dielo Gabčíkovo

Na konferencii MŽP SR k 15. výročiu prevádzky Vodného diela Gabčíkovo, 20. 9. 2007, v Čuňove vystúpil aj poslanec Európekeho Parlamentu Peter Baco. Vážení páni ministri, štátni tajomníci, Vaše excelencie, vážení vodohospodárski projektanti, budovatelia a prevádzkovatelia, dámy a páni. Srdečne Vás všetkých pozdravujem. Som rád, že sa môžem s Vami stretnúť a potešiť sa spoločne …

Vodné dielo Gabčíkovo Čítajte viac »

Konzervované mlieko

Konzervované mlieko na ľudskú spotrebu (zmena a doplnenie smernice 2001/114/ES) – Spoločná organizácia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1255/1999) – Dodatočné pravidlá o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 2597/97) Peter Baco (NI ). – V rámci prerokovávanej „minireformy“ mlieka …

Konzervované mlieko Čítajte viac »