Prečo robím webstránku, blogy a kampane?

V mojom úvodnom príspevku na web a FB stránke som to stručne (aj jasne) napísal. Rád to ale rozvediem.

Pri svojich aktivitách vychádzam z toho, že takmer polovica občanov EÚ, považuje pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesné hospodárstvo, vodné hospodárstvo a vidiek) za prioritnú oblasť záujmu. Občanov zaujíma nielen bezpečnosť potravín, ale aj ekologické a sociálne súvislosti, budúcnosť vidieka a hlavne potravinová sebestačnosť. Občania si stále viac uvedomujú krehkosť a narastajúce riziká agrosektoru. Súhlasím s názorom verejnosti, že potravinová suverenita štátu je nemenej dôležitá ako napríklad zahraničná, či obranná politika štátu, a preto by mala byť aj zakotvená formou doktríny v ústave.

Pole

V podmienkach Slovenska tento záujem občanov môžeme zahrnúť pod Potravinovú suverenitu. Ide tu primárne o právo každého štátu suverénne si rozhodovať o systémoch a spôsobe zabezpečovania výživy svojho obyvateľstva a o využívaní prírodných zdrojov krajiny, pre tento účel tak aby neohrozoval suverenitu iných štátov. Niekoľko desaťročí sa tejto problematike venujem z manažérskych, vedeckých, politických pozícií, vrátane štátnej správy doma aj v zahraničí.. V mojom curriculum vitae je vidno že som mal mimoriadne možnosti získať vyvážené skúsenosti a informácie pre zaujímanie kompetentných postojov.

V súčasnosti sa intenzívne zaujímam o dianie v agrárnej sfére doma, v EÚ a vo svete a zaujímam k nemu stanoviská. Prispievam tak do diskusie o agrárnej politike, teda o cieľoch, zásadách a nástrojoch na zabezpečenie Potravinovej suverenity SR. Samozrejme že sa snažím s názorovo blízkymi ľudmi nájsť politickú platformu cez ktorú by bolo možné potravinovú suverenitu SR dlhodobo zafixovať. Ako člen SDS spracovávam agrárnu politiku pre hnutie Národná koalícia.

Trochu sa usmievam, keď niektorí FB priatelia mi radia, aby som už sedel doma a podozrievajú ma zo snahy byť opäť ministrom v sedemdesiatke, alebo zastávať nejaký iný dobre platený džob. Takýto mladícky názor je pre mňa jednoznačným potvrdením, že okrem mladíckej dynamiky je potrebná v spoločnosti vyváženosť aj zrelými postojmi a názormi.

Ak sa pozrieme na dobre fungujúce spoločnosti, vidíme tam jednoznačný princíp dominancie dynamickej energie v exekutíve a zrelosť na postoch tvoriacich pravidlá hry. Bol by som celkom rád, keby som vyprovokoval týmto stanoviskom zopár juniorov, aby začali od piky (už ako študenti) a snažili sa stotožniť zo svojimi povinnosťami, dokázali mať radosť z toho čo robia (nech je to akákoľvek práca), ako „službu občan občanovi navzájom“. To je záruka kariéry, to je to čo najviac potrebujeme.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov