október 2012

Nášho roľníka formovala história

Odpovede na otázky pre Roľnícke noviny: „Nášho roľníka formovala história“ 1. V ostatnom čase sa v poľnohospodárskej verejnosti pomerne často diskutuje o zahraničných investoroch, ktorí v uplynulom období kapitálovo vstúpili do poľnohospodárskej prvovýroby na Slovensku. Aký je Váš postoj k tejto téme? Odmietam predaj pôdy zahraničným investorom, rovnako ako nepovažujem za potrebné umožniť im vstup …

Nášho roľníka formovala história Čítajte viac »

Sústava vodných diel Gabčíkovo- Nagymaros

Odpovede na otázky TASR na tému: „Sústava vodných diel Gabčíkovo- Nagymaros“ 1. Rozsudok súdu v Haagu ohľadom Gabčíkova si slovenská, aj maďarská strana vysvetľovali rôzne. V čom boli rozdiely? Maďarské chápanie Rozsudku treba rozlišovať podľa toho, ktorá vláda bola pri moci. Za vlády G.Horna bolo chápanie Rozsudku MSD takmer rovnaké ako slovenské. Rozdiel bol iba …

Sústava vodných diel Gabčíkovo- Nagymaros Čítajte viac »