FOTO SK 2006 v Bruseli – „Svojrázne v spoločnom“

(Digi Revue; 03/2008; 04/03/2008; s.: 56; Mgr. Fero Tomík )

V živote človeka sú chvíle, kedy je hrdý na to, že je v pravej chvíli na pravom mieste. Nie náhodou, ale zaslúžene.

Je mu fajn.

Taký pocit som prežíval pri inštalácii fotografií trinástich slovenských fotografov v budove Európskej komisie

– Berlaymont v Bruseli 9. januára 2008. Nebol som však sám, ale s kurátorom projektu PhDr. Mariánom Pauerom a piatimi autormi-fotografmi: Vladom Bačom, AFIAP, QEP, Ivanom Čanigom, Števom Kačenom a Filipom Kuliševom.

Organizačne nám pomáhala asistentka europoslanca Ing. Petra Bacu, pani Mečiarová.

Priestory sú fantastické a členité. Rodí sa koncepcia technickej stránky inštalácie tak, aby každý z autorov mal primeraný priestor špecifike a obsahu svojich fotografií.

Podarilo sa!

Výstava predstavuje trinástich slovenských fotografov a je ďalšou z repríz výstavy, ktorú ste mali možnosť vidieť aj na Bratislavskom hrade v rámci projektu FOTO SK 2006. A presne ju vystihuje názov, ktorý dostala pre túto prezentáciu Specific in common (Jednotu rozmanitosti). Kombinuje vynikajúcu spravodajskú fotografiu, výtvarne ladený dokument, žurnalistickú fotografiu striedajú výtvarné kompozície a experimenty nezvyčajných panorám a pohľadov z lietadla. Dokonalá módna fotografia vedľa záberov z pretekov Formule 1, zábery slovenskej krajiny striedajú „fantaskné“ krajiny, vytvorené zo skla, svetla a farby.

Slávnostná chvíľa prichádza v osobe slovenského eurokomisára Jána Fígeľa, ktorý prevzal záštitu nad výstavou a slávnostne ju otvoril, za bohatej účasti prítomných autorov poslancov Európskeho parlamentu, diplomatov, pracovníkov Európskej komisie a veľkého počtu hostí.

Prítomných tiež privítal organizátor výstavy, poslanec Európskeho parlamentu Ing. Peter Baco. Koncepciu výstavy a kontext slovenskej fotografie s dejinami fotografie predstavil kurátor výstavy PhDr. Marián Pauer.

Význam výstavy zvýraznil fakt, že je prvou akciou v rámci Európskeho roku interkulturálneho dialógu, ktorým Európska únia oslavuje bohatstvo kultúrnej rozmanitosti členských krajín.

Výstava vzbudila mimoriadny záujem, čo dokumentuje aj skutočnosť, že na žiadosť zástupcov Európskej komisie bola predĺžená. Je to pre Slovensko, slovenskú fotografiu, ako aj vystavujúcich autorov veľká pocta. Veríme, že Slovensko bude v kultúrnom dialógu pokračovať počas celého roku. Vyslovujeme vďaku všetkým zainteresovaným, ktorí nám v tomto dialógu umožnili na tejto pôde prehovoriť svojimi fotografiami.

Mgr. Fero Tomík, Brusel, január 2008

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov