Môj diskusný príspevok na seminári „Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a v budúcnosti“, ktorý sa konal dňa 22.1.2019 v Modre

Potešil som sa záujmu o moje skúsenosti. Považujem za správne identifikovať a neopakovať omyly v agrárnej politike v minulosti. Rovnako je dobré, poučiť sa z pozitívnych postupov v minulosti. Vyspelé spoločnosti využívajú skúsenosti odchádzajúcich generácií efektívne. Napr. Európsky parlament má asociáciu bývalých členov, ktorá viacnásobne v roku zasadá, vyjadruje svoje názory, deleguje prednášateľov na univerzity …

Môj diskusný príspevok na seminári „Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a v budúcnosti“, ktorý sa konal dňa 22.1.2019 v Modre Čítajte viac »