Zdravotná prehliadka im nie je ľahostajná

(Roľnícke noviny; 01/02/2008; s.: 6; JURAJ HUBA )

V novembri minulého roka Európska komisia navrhla plán na zefektívnenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Má ísť o akési doladenie reforiem z roku 2003, pričom hlavným cieľom je zlepšiť fungovanie európskeho poľnohospodárstva.

NITRA. Na túto aktuálnu tému zareagovalo aj Ministerstvo pôdohospodárstva SR a zorganizovalo seminár s názvom Otvorenie národnej diskusie k zdravotnej prehliadke a k reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie. Medzi poľnohospodármi bol záujem o túto tému naozaj veľký a kongresová sála nitrianskeho Agroinštitútu doslova praskala vo švíkoch. „Verím, že dnešnou diskusiou odštartujeme sériu ďalších stretnutí v rôznych častiach Slovenska. Stretnutia sú nevyhnutné na to, aby poľnohospodári mohli prezentovať svoje názory na doladenie spoločnej agrárnej politiky,“ uviedla Zdenka Kramplová, ministerka pôdohospodárstva SR. Základom týchto stretnutí je diskusia o tom, akým smerom sa má slovenské poľnohospodárstvo uberať. Ministerstvo chce predložené návrhy poľnohospodárov spracovať a potom aj v Bruseli obhajovať. „Nemôžeme sa už teraz zľaknúť počiatočných úvah, ktoré sa týkajú reformy agrárnej politiky. Stretli sme sa preto, aby sme si povedali, aký je náš záujem. Nechceme len pasívne čakať, že to niekto urobí za nás. Naším cieľom je reagovať na predložené návrhy. Stanovili sme si zámery, čo je pre nás výhodné a ako si to predstavujeme,“ povedal Peter Baco, poslanec Európskeho parlamentu. Medzi kľúčové témy, ktoré sa nás najviac dotýkajú, patrí zmena režimu jednotnej platby. Proti tomuto kroku sme sa ohradili a vyjadrili sme podporu zachovaniu jednotnej platby na plochu až do roku 2013. Ďalším návrhom komisie je krátenie priamych platieb v závislosti od veľkosti poľnohospodárskych podnikov. Toto opatrenie by sa dotklo viac ako polovice právnických osôb pôsobiacich v slovenskom poľnohospodárstve. Európska komisia argumentuje, že veľké podniky hospodária efektívnejšie, preto by ich podpora mala byť nižšia. Tento postoj sa zdá byť scestný a doslova z neho kričí záujem niektorých „starých“ členských krajín. Obavy poľnohospodárskej verejnosti vyvoláva aj snaha zrušiť mliečne kvóty. „Pri neúmernom zvyšovaní mliečnej kvóty by mohlo dôjsť k zníženiu cien surového kravského mlieka. To môže spôsobiť ďalší pokles stavov dojníc nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách Európskej únie,“ myslí si Ivan Oravec, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Predseda komory si uvedomuje, že ide o návrh a dokonca si myslí, že aj samotná EK zmení postoj k pôvodnému návrhu tzv. zdravotnej prehliadky, pretože vznikal v čase, kedy sme si ešte nahovárali, že Európa je plná lacných potravín. Ak k tomu dôjde, je potrebné, aby slovenskí poľnohospodári jasne sformulovali svoje požiadavky na zmeny agrárnej politiky EÚ. „To, ako sme pripravení reagovať na jednotlivé témy, závisí aj od toho, ako sa dokážu zjednotiť subjekty pôsobiace v agrárnom odvetví. To znamená rôzne zväzy, združenia, malí aj veľkí poľnohospodári. Myslím si, že nedávno schválená reforma trhu s vínom nám ukázala, že ak sme jednotní vo svojich stanoviskách, vieme presadiť aj veci, ktoré sa zdajú byť neriešiteľné,“ dodala Zdenka Kramplová.

JURAJ HUBA

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov