Rovnosť podmienok poľnohospodárov v priamych platbách

Kedy sa skončí diskriminácia farmárov nových členských štátov v priamych platbách a kedy sa predpokladá celkové zosúladenie Spoločnej agrárnej politiky s prijatou ústavou?

EÚ sa rozšírila, orgány EÚ prijali ústavu. Je vhodné obdobie na deklarovanie princípov, na ktorých EÚ stojí: rovnosť podmienok pre každého, odmietanie všetkých druhov diskriminácie a pod.

Skutočnosť je však opačná. Napríklad na rieke Odre, hranici medzi starými a novými členskými štátmi zaznamenávame mnohonásobnú diskrimináciu poľnohospodárov nových členských štátov. Tu v rovnakých pôdnych a klimatických podmienkach dostáva farmár podporu z fondov EÚ na jednom brehu viac než 400 EUR/ha, na druhom sotva 50 EUR/ha. Diskriminácia v nových členských štátoch má pokračovať aj po roku 2013 a bude dosahovať cca 50%. Pritom pôvodné obavy z konkurencie východoeurópskych potravín na západnom trhu sa nepotvrdili.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Súvisiace články

Archív článkov