Rovnosť podmienok poľnohospodárov v priamych platbách

Kedy sa skončí diskriminácia farmárov nových členských štátov v priamych platbách a kedy sa predpokladá celkové zosúladenie Spoločnej agrárnej politiky s prijatou ústavou?

EÚ sa rozšírila, orgány EÚ prijali ústavu. Je vhodné obdobie na deklarovanie princípov, na ktorých EÚ stojí: rovnosť podmienok pre každého, odmietanie všetkých druhov diskriminácie a pod.

Skutočnosť je však opačná. Napríklad na rieke Odre, hranici medzi starými a novými členskými štátmi zaznamenávame mnohonásobnú diskrimináciu poľnohospodárov nových členských štátov. Tu v rovnakých pôdnych a klimatických podmienkach dostáva farmár podporu z fondov EÚ na jednom brehu viac než 400 EUR/ha, na druhom sotva 50 EUR/ha. Diskriminácia v nových členských štátoch má pokračovať aj po roku 2013 a bude dosahovať cca 50%. Pritom pôvodné obavy z konkurencie východoeurópskych potravín na západnom trhu sa nepotvrdili.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov