Strategické usmernenia v oblasti rozvoja vidieka (2007 -2013)

Peter Baco (NI). – Strategické usmernenia Spoločenstva v oblasti rozvoja vidieka na programové obdobie 2007-2013 je dobrý a potrebný dokument. Podporujem pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nášho výboru AGRI, lebo vylepšujú predložený návrh Rady. Vážim si a oceňujem Vašu dobrú prácu, pani spravodajkyňa McGuinness.

Rozvoj vidieka má podľa tejto stratégie sprevádzať implementáciu novej, trhovo orientovanej spoločnej agrárnej politiky a má podporovať prvý trhový pilier tejto politiky. To je v poriadku. Oprávnené obavy o skutočné prínosy rozvoja vidieka však vzbudzujú navrhované rozpočtové reštrikcie spoločnej agrárnej politiky vo finančnom výhľade. Ďalšie obavy plynú z priebehu rokovaní vo WTO, kde sa ukazuje, že európski poľnohospodári by mohli byť poškodení v konkurencii voči ostatnému svetu. Ide však tiež o riziká z reštrikčného charakteru prebiehajúcich reforiem, ako bola napríklad cukrová reforma, ako aj ďalších pripravovaných reforiem.

Analýzy poukazujú aj na riziko oslabenia vidieckej ekonomiky prechodom na jednotnú platbu na farmu atď. Samozrejme, že všetky spomenuté riziká sú najväčšie práve v nových členských krajinách. Napríklad v mojej krajine, na Slovensku, sa po prechode na jednotnú platbu na farmu predpokladá zníženie poľnohospodárskej produkcie o ďalších 17 %. To sú dramatické údaje, keďže najmä v dôsledku diskriminačného pôsobenia spoločnej poľnohospodárskej politiky v nových členských štátoch sme za dva roky zvýšili dovoz potravín o polovicu a exportno-importná bilancia v agrárnom obchode na Slovensku sa zhoršila o celú jednu tretinu. Najviac na to doplácajú práve najzaostalejšie typické vidiecke regióny, ktorých zaostávanie sa pred očami denno-denne prehlbuje. Všetky predsavzatia EÚ pritom hovoria o tom, že naše politiky majú prispievať k vyrovnávaniu zaostávajúcich regiónov.
Podľa zistení slovenskej mimovládnej organizácie Vidiecky parlament platí na slovenskom vidieku úplná závislosť rozvoja vidieka od prosperity agropodnikateľov. Tam, kde prosperujú agropodnikatelia, sa vidiek rozvíja. Tam, kde upadajú na vidieku podnikatelia, upadá aj celý vidiek a nedá sa hovoriť o žiadnom rozvoji vidieka. V nových členských krajinách ide teda jednoznačne o nedostatkovú vidiecku ekonomiku v dôsledku nerovnakého pôsobenia trhového piliera spoločnej agrárnej politiky.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov