3 OTÁZKY PRE: Ing. Petra BACA, PhD., experta na agrárnu politiku

AKÝKOĽVEK UKRAJINSKÝ DOVOZ NARUŠÍ TERAJŠIE CENY

Zhováral sa Dušan D. KERNÝ

● Ste slovenský poľnohospodársky odborník so skúsenosťou z europarlamentu. Ako hodnotíte návrh uvoľniť trh pre ukrajinské tovary?

Hodnotím to najmä ako politické gesto, ktoré nebude mať adekvátnu obchodnú a ekonomickú hodnotu. V agropotravinárskom sektore môže napríklad takýto nepripravený vzájomný obchod zabrzdiť aj nepripravenosť Ukrajiny vyhovieť hygienickým, zdravotným, veterinárnym a fytosanitárnym požiadavkám EÚ. Naši poľnohospodári a potravinári sú nespokojní s takýmto otvorením trhu, lebo akýkoľvek dovoz by narušil súčasné ceny a obchodné vzťahy v SR ako bezprostredne susediacom štáte.zreteľným národným, sociálnym aj kresťanským prístupom, ktorá nemá zjavné prepojenie na silné a nátlakové podnikateľské skupiny.

Ukrajina

● Je v poriadku, že Brusel rozhoduje v takých citlivých otázkach politicky?

Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, môže mať takáto fiktívna pomoc aj úplne opačný dosah. Ukrajina ako obilnica Európy bola paradoxne v krízach opakovane vystavená hladomorom. Pri dnešnej situácii, keď potrebuje Ukrajina peniaze za každú cenu, by som sa teda obával viac rizika bezbrehého vývozu potravín z Ukrajiny. Je to prekvapujúce rozhodnutie aj preto, že urobiť z Ukrajiny producenta agrárnych surovín a súčasne dovozcu spracovaných potravín je zrejme dlhodobá politika EÚ.

● Hovoríte: SR má potenciál na výrobu potravín pre desaťmiliónový trh – nebráni nám v tom terajší systém dotácií EÚ?

Áno, hoci ekologicky a ekonomicky optimálne využitie tohto biologického potenciálu sa pohybuje okolo dvoch tretín, teda pre asi 6,5 milióna obyvateľov. Na zabezpečenie potravinovej suverenity SR potrebujeme však rozvojovú, dlhodobo stabilnú agrárnu politiku SR, ktorá v prvom rade vyrovná našu konkurencieschopnosť v dotačných podporách . Priame platby z EÚ sú totiž pre farmárov starých členských štátov o polovicu väčšie ako pre našich poľnohospodárov. Súčasne ale zo štátneho rozpočtu SR sú naši farmári podporovaní mnohonásobne horšie. Napríklad v Rakúsku je to dvestopäťdesiat eur na hektár pôdy a na Slovensku desať eur na hektár. V takýchto podmienkach sa nutne prehlbuje kolonizácia nášho vidieka. Predovšetkým teda agrárna politika SR nevyužíva všetky možnosti pre zrovnoprávnenie postavenia našich poľnohospodárov voči konkurentom na trhu EÚ.

Zverejnené v Slovenských národných novinách č. 14/2014 zo dňa 12.04.2014.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov