Spoločná organizácia trhu s cukrom

Peter Baco (NI). – Vážené dámy, vážení páni, odporúčam vám neschváliť predložené tri správy o tzv. reforme režimu s cukrom. Táto reforma totiž ide proti rastu, proti vidieckej zamestnanosti a proti ekonomike najzaostalejších oblastí Európskej únie, a teda aj proti Lisabonskej stratégii.
Ani dobré pozmeňujúce návrhy v správach pána Fruteaua túto reformu nemôžu dostatočne zlepšiť. Reformou v tejto podobe si tiež Európska únia nechala ujsť jedinečnú príležitosť prevziať vodcovskú pozíciu v liberalizácii agrárneho obchodu v rámci WTO. Je to obrovská škoda, lebo iniciatívna vedúca pozícia by nám umožnila v rokovaniach dosiahnuť naše zámery v liberalizácii nepoľnohospodárskych obchodov.

Ide najmä o to, že namiesto využitia prirodzených trhových síl na riešenie doterajšieho prebyrokratizovaného režimu reforma používa novú škálu netrhových, neoverených a zložitých administratívnych obmedzení. Pritom napríklad obchod s významnejšími komoditami, ako sú múka či obilie, nevyužíva ani množstevnú, ani cenovú reguláciu.

Potrebu inej reformy vyvoláva aj veľká zmena v ekonomike bioenergetiky. Na kompetentnej úrovni som z týchto dôvodov predložil princípy takejto trhovej regulácie. V predložených správach by však plénum malo podporiť predovšetkým pozmeňujúci návrh výboru AGRI, v ktorom sa hovorí, že Rada nemôže nikdy uzatvoriť konečnú politickú dohodu bez konzultácie s Európskym parlamentom. Ďakujem vám, dámy a páni, vopred za podporu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Súvisiace články


Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 398

Warning: Undefined array key "include-or-exclude" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-jq-archive-list-widget.php on line 401

Warning: Undefined array key "ex_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 54

Warning: Undefined array key "con_sym" in /data/b/a/ba9c94ca-922b-49b2-8630-6e324637e7b2/peterbaco.sk/web/wp-content/plugins/jquery-archive-list-widget/classes/class-js-archive-list-settings.php on line 58
Archív článkov