Vystúpenie v pléne EP – Štrukturálne fondy

Článok 160 zmluvy ustanovuje, že Európsky fond pre regionálny rozvoj je určený na to, aby pomohol naprávať najväčšie regionálne rozdiely v Spoločenstve. Predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 kladie osobitnú pozornosť na zabezpečenie poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, čo je prirodzené.

Prečo to pripomínam? Úspech našich zámerov pri zmierňovaní regionálnych rozdielov v Európskej únii totiž priamo závisí práve od  úspešnosti vidieckeho rozvoja. Veď regióny Európy sú predovšetkým vidiecke regióny a najzaostalejšie regióny Európy sú práve najvidieckejšie regióny. Pritom, dámy a páni aktuálne analýzy jednoznačne ukazujú, že tam, kde prosperujú agropodnikatelia, tam sa rozvíja aj vidiek a celý región, tak kde oni upadajú, tam upadá vidiek a celý región. Toto platí, dámy a páni, takmer bez výnimky.

Je preto spochybňovaním aj našej dnešnej snahy o zmierňovanie regionálnych rozdielov, ak sa zároveň bagatelizuje taká spoločná agrárna politika Európskej únie, ktorá dbá o udržateľnú prosperitu poľnohospodárstva a vidieka.

Dámy a páni, majme, prosím stále na mysli, že problémy regionálneho rozvoja EÚ nemôžeme nikdy úspešne vyriešiť bez zabezpečenia rozvoja vidieka a prosperujúci vidiek je reálny len vtedy, ak budú prosperovať farmári. Dámy a páni, nie sme si konkurenti.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Súvisiace články

Archív článkov