február 2006

Olejniny, strategické, agronomické a ekonomické trendy ich pestovania na Slovensku (konferencia)

28. 2. 2006 Nitra, Konferencia – Olejniny, strategické, agronoické a ekonomické trendy ich pestovania na Slovensku. Vystúpenie Petra Bacu, poslanca Európskeho parlamentu na tému: Stav a zabezpečenie európskeho poľnohospodárstva v období 2007 – 2013 Vážené dámy, vážení páni, Prajem Vám úspešnú konferenciu. Ďakujem Vám za pozvanie a za možnosť vystúpiť na nej. Téma, ktorú mi pán …

Olejniny, strategické, agronomické a ekonomické trendy ich pestovania na Slovensku (konferencia) Čítajte viac »

Strategická vízia Medzinárodného menového fondu

Peter Baco (NI). – Finančné autority vrátane finančníka Georgea Sorosa už pred viac ako piatimi rokmi varovali a vyzvali vlády krajín sveta, aby prijali opatrenia na zabezpečenie stability a transparentnosti na finančných trhoch. Navrhované uznesenie Európskeho parlamentu o stratégii revízie Medzinárodného menového fondu preto správne poukazuje na tú časť poslania tejto svetovej inštitúcie, ktorou je …

Strategická vízia Medzinárodného menového fondu Čítajte viac »

Strategické usmernenia v oblasti rozvoja vidieka (2007 -2013)

Peter Baco (NI). – Strategické usmernenia Spoločenstva v oblasti rozvoja vidieka na programové obdobie 2007-2013 je dobrý a potrebný dokument. Podporujem pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nášho výboru AGRI, lebo vylepšujú predložený návrh Rady. Vážim si a oceňujem Vašu dobrú prácu, pani spravodajkyňa McGuinness. Rozvoj vidieka má podľa tejto stratégie sprevádzať implementáciu novej, trhovo orientovanej spoločnej …

Strategické usmernenia v oblasti rozvoja vidieka (2007 -2013) Čítajte viac »