Baco

Príspevok k Storočnici pôdohospodárskych vied na Slovensku, október 2023

Revitalizácia pôdohospodárstva Slovenska Trvalo udržateľný rozvoj Koncepčné dokumenty na svetovej, európskej a slovenskej úrovni dotýkajúce sa  pôdohospodárstva zdôrazňujú potrebu nápravy problémov nahromadených v ekológii trvalo udržateľným spôsobom. Trvalá udržateľnosť znamená rovnováhu medzi hospodárskymi, sociálnymi  a ekonomickými záujmami. Zo sociálneho hľadiska sa stále naliehavejšie žiada riešiť narastajúci celosvetový problém príjmovej nerovnosti medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva.  Prudký globálny hospodársky rast spôsobený …

Príspevok k Storočnici pôdohospodárskych vied na Slovensku, október 2023 Čítajte viac »

Projekt aplikácie štandardných medzinárodných ukazovateľov Trvalo udržateľného obhospodarovania lesov /TUOL/

Roľnícke noviny dňa 27.9.2023 publikovali článok Riešenie problémov lesného hospodárstva v EÚ. V článku sú informácie o tomto projekte a súvisiacich dokumentoch. Na žiadosť autora článku Ing. Igora Michalíka zaujímam na projekt nasledovný názor: Na problematiku štandardných ukazovateľov sa pozerám z dvoch hľadísk. Profesionálne lesnícke prístupy akceptujem. Politické okolnosti spôsobujúce nefunkčnosť, treba principiálne vyriešiť. Je …

Projekt aplikácie štandardných medzinárodných ukazovateľov Trvalo udržateľného obhospodarovania lesov /TUOL/ Čítajte viac »

Poznámka ku konferencii „Spolupráca krajín stredoeurópskeho regiónu vo vidieckej turistike“ v dňoch 9. až 11. októbra 2023 v Lesnici.

Je mi ľúto, že som musel ospravedlniť svoju neúčasť na tomto úspešnom podujatí. Považujem za potrebné poukázať na aktuálny paradox vidieka Slovenska. Slovensko je totiž výnimočná krajina s opačnou tendenciou ako väčšina sveta v osídľovaní vidieckych oblastí. Celosvetovo ľudia utekajú z vidieka do miest. Na Slovenskom vidieku narástol počet novo prisťahovalcov o 240 tisíc ľudí …

Poznámka ku konferencii „Spolupráca krajín stredoeurópskeho regiónu vo vidieckej turistike“ v dňoch 9. až 11. októbra 2023 v Lesnici. Čítajte viac »

Roľnícka beseda, Agrokomplex Nitra 17.8.2023 – podklad pre diskusiu ministrov pôdohospodárstva SR

Počas výstavy AGROKOMPLEX Nitra 17. augusta 2023 zorganizoval minister pôdohospodárstva verejnú diskusiu všetkých doterajších ministrov pôdohospodárstva samostatnej Slovenskej republiky, pod názvom Roľnícka beseda. Predmetom diskusie bolo, čo sa stalo s naším pôdohospodárstvom za ostatných tridsať rokov, čo sme urobili dobre, čo sme mohli urobiť inak a čomu sa nedalo vyhnúť. Budem rád, ak spolu načrtneme …

Roľnícka beseda, Agrokomplex Nitra 17.8.2023 – podklad pre diskusiu ministrov pôdohospodárstva SR Čítajte viac »

Prednáška Ing. Blahynku na pôde Československej spoločnosti pre moderné poľnohospodárstvo – zemědelství, jún 2023.

Na pôde Československej spoločnosti pre moderné poľnohospodárstvo – zemědelství, v júni tr. , pán Ing. Blahynka /bývalý námestník pána F. Čubu, predsedu JZD Slušovice/ predniesol zaujímavú prednášku. Predpokladám, že nájdeme vhodnú príležitosť odprednášať ju aj na Slovensku. Zatiaľ, s jeho súhlasom, dávam prednášku k dispozícii záujemcom na blogu mojej web stránky: Blahynka – Změna systému …

Prednáška Ing. Blahynku na pôde Československej spoločnosti pre moderné poľnohospodárstvo – zemědelství, jún 2023. Čítajte viac »

Konferencia ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK, Zvolen, 21. 2. 2023

Konferencia ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK, Zvolen, 21. 2. 23. Ing. Peter Baco, PhD. – čestný člen monitorovacieho výboru diskusný príspevok Vzhľadom na rýchlo sa meniace spoločensko- politické prostredie, najmä viacnásobné krízy, považujem za vhodné pokračovať v diskusii ktorá doteraz prebehla. Uvediem iba niekoľko aktuálnych poznámok. Predovšetkým potravinová bezpečnosť stavia pôdohospodárstvo do kľúčovej role aj pre sociálne a …

Konferencia ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK, Zvolen, 21. 2. 2023 Čítajte viac »

Môj rozhovor pre Veci Verejné zo 16. novembra 2022, ktorý bol uverejnený na stránke www.veci-verejne.sk

Peter Baco: Slovensko sa musí vráť k potravinovej sebestačnosti.   Bývalý dvojnásobný minister pôdohospodárstva (1992-1994 a 1994-1998) a exposlanec Európskeho parlamentu (2004-2009) Peter Baco zhodnotil aktuálny stav slovenského agrosektoru. Je presvedčený, že jediným východiskom zo súčasnej nepriaznivej situácie je návrat Slovenskej republiky k potravinovej sebestačnosti. Za najväčšiu prekážku v tomto smere považuje aktuálne znenie Spoločnej …

Môj rozhovor pre Veci Verejné zo 16. novembra 2022, ktorý bol uverejnený na stránke www.veci-verejne.sk Čítajte viac »

V Slovenských národných novinách, ročník 38, č. 22/2022 z 21.10.2022 bol so mnou publikovaný rozhovor „Vznik a rozbeh samostatnej SR je úspešný príbeh“

Redaktor: Matej MINDÁR, Interviovaný: Peter Baco, poslanec FZ Snemovňa národov ——————————————————————————————— Ako ste vnímali Nežnú revolúciu v novembri 1989? Privítal som zámery uplatniť v hospodárstve ČSFR trhové princípy a prechod na pluralistický politický systém. Na druhej strane som si uvedomoval aj riziká spoločenskej revolúcie.  Už v začiatkoch sa ukázalo, že organizátori zámerne manipulujú informáciami o priebehu Pražskej demonštrácie na prípade …

V Slovenských národných novinách, ročník 38, č. 22/2022 z 21.10.2022 bol so mnou publikovaný rozhovor „Vznik a rozbeh samostatnej SR je úspešný príbeh“ Čítajte viac »

Dňa 18.10.2022, počas podujatia pri príležitosti 18. ročníka Dňa vidieka v NR SR s názvom „Atraktívnejší vidiek“, som mal k účastníkom nasledovný príhovor:

Vidiecky parlament na Slovensku – Deň vidieka v Národnej rade SR – príhovor Vážený pán predseda NRSR, vážený pán predseda Výboru pre pôdohospodárstvo a ŽP, vážené dámy poslankyne NRSR, vážení páni poslanci NRSR, vážená pani predsedníčka vidieckeho parlamentu, vážené členky a členovia tímu projektu Polirural Slovensko, vážené členky a vážení členovia monitorovacieho výboru, vážené dámy, vážení páni. Rád som …

Dňa 18.10.2022, počas podujatia pri príležitosti 18. ročníka Dňa vidieka v NR SR s názvom „Atraktívnejší vidiek“, som mal k účastníkom nasledovný príhovor: Čítajte viac »

Príspevok k revitalizácii poľnohospodárstva Slovenska

Revitalizácia poľnohospodárstva Slovenska             Slovenská republika stojí pred náročnou úlohou revitalizovať národné hospodárstvo a ľudské zdroje ako mladý štát, učiaci sa spravovať si spoločnosť. Dôsledky globálnej krízy, umocnenej pandémiou COVID – 19 a tiež dôsledky vládnej krízy SR nie je jednoduché dnes domyslieť, ak vôbec. Konferencia 10. júla 2021, organizovaná  SES-NEZES /Slovenská ekonomická spoločnosť – Nezávislé združenie …

Príspevok k revitalizácii poľnohospodárstva Slovenska Čítajte viac »