Vystúpenia v EP

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Peter Baco (NI ). – Dámy a páni, maďarskí kolegovia vo svojich vystúpeniach v Európskom parlamente neopodstatnene a pravidelne atakujú Slovensko. Naposledy to boli nepravdy o rušení národného rozhlasového vysielania na Slovensku a podpichnutie, že Slovensko by malo spolupracovať s Maďarskom na normalizácii ochrany vôd Malého Žitného ostrova na Dunaji. O vodnom režime celého okolia Dunaja sme sa predsa už niekoľkokrát …

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu Čítajte viac »

Spoločná organizácia trhu s vínom

Peter Baco (NI ). – Pýtam sa, ide v reforme skutočne o dobré víno? Dobré víno je víno predsa, ktoré je predané. To znamená, že zákazník akceptuje jeho kvalitu za ponúkanú cenu. Niektoré štáty Európskej únie však produkujú nepredajné vína, čo stojí daňových poplatníkov 500 miliónov eur ročne. Slovenská republika, ale aj ďalšie členské štáty …

Spoločná organizácia trhu s vínom Čítajte viac »

Pesticidy

14. Rámcová smernica o trvalo udržateľnom využívaní pesticídov – Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov – Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh (rozprava) Peter Baco (NI ). – Za mimoriadne cenné však považujem aj požiadavky všetkých troch správ na vysokú kvalifikovanosť ľudí vo všetkých fázach manipulácie pohybu pesticídov. Akčné plány, integrované riadenie, prísnosť pri …

Pesticidy Čítajte viac »

Konzervované mlieko

Konzervované mlieko na ľudskú spotrebu (zmena a doplnenie smernice 2001/114/ES) – Spoločná organizácia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1255/1999) – Dodatočné pravidlá o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 2597/97) Peter Baco (NI ). – V rámci prerokovávanej „minireformy“ mlieka …

Konzervované mlieko Čítajte viac »

Osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny

Peter Baco (NI ). – Chcem oceniť veľkú prácu pani kolegyne Garcíe v správe o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny. Z rozporuplných diskusií vo výbore AGRI k tomuto návrhu vyplynuli riziká založené jednak na samotnom obsahu návrhu, ale predovšetkým riziká vyplývajúce z ducha tohto legislatívneho aktu. Najväčšie riziká sú v predčasnom uplatňovaní niektorých nariadení v praxi …

Osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny Čítajte viac »

Príhovor IG Hunting 23. 5. 2007

Ďakujem za slovo pán predseda, Chcem sa vám , poslancovi Dessovi a vaším spolupracovníkom poďakovať za zorganizovanie dnešného zasadnutia Intergroupu – „Sustainable Hunting, Biodiversity and Countryside activities“ k závažnej problematike nerovnováhy kormorána v prírode. Ďakujem aj pánovi Mikovi Ladislavovi z DG ENVI – Direktoriát ochrany prírody a ovzdušia a p. generálnemu sekretárovi Lecocq Yves z F.A.C.E. za osobné konzultácie, …

Príhovor IG Hunting 23. 5. 2007 Čítajte viac »

Integrácia nových členských štátov do SPP

Peter Baco (NI ). – Oceňujem iniciatívu a obrovskú prácu pána spravodajcu. Správa otvorene poukazuje na diskriminujúce pôsobenie spoločnej poľnohospodárskej politiky na pôdohospodárstvo nových členských štátov. V záujme priechodnosti správy je však jej dikcia sformulovaná až do idylickej polohy. Tvrdenie, že staré a nové členské štáty majú byť spokojné, lebo nové členské štáty dostávajú viac …

Integrácia nových členských štátov do SPP Čítajte viac »

Vystúpenie v pléne EP 25. 9. 2006

Pán predseda. Musím uviesť na pravú mieru fámy a nepravdy ktoré tu odzneli v rámci  protislovenskej kampane 5. septembra, z úst madarských poslancov. Podľa nich mala byť na Slovensku zbitá žena zato že telefonovala po maďarsky. Vyšetrovaním sa však zistilo, že sa takýto skutok vôbec nestal. Aj obvinenie o hanlivých heslách pri športových podujatiach poriadne kríva, lebo heslo smrť maďarom …

Vystúpenie v pléne EP 25. 9. 2006 Čítajte viac »

Zasadnutie Skupiny pre tradičné národné menšiny, regióny a regionálne jazyky

Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, Situácia na Slovensku po júnových voľbách 2006 je ako vždy v demokracii aj situáciou pred ďalšími voľbami. Ďalšie voľby do miestnych samospráv v SR budú ešte tento rok. Dve nacionálne orientované strany na Slovensku, ktoré volí asi pätina občanov Slovenska využívajú osvedčený atak na národné cítenie pre získanie …

Zasadnutie Skupiny pre tradičné národné menšiny, regióny a regionálne jazyky Čítajte viac »

EFRR, ESF, Kohézny fond (všeobecné ustanovenia) – Zriadenie Kohézneho fondu – Európsky sociálny fond – Európsky fond regionálneho rozvoja – Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Peter Baco (NI). – Vážené dámy a páni, dnes prerokovávame a zajtra budeme schvaľovať dobre pripravené správy o štrukturálnych fondoch na roky 2007 až 2013. Ako občan Slovenska, novej členskej krajiny Európskej únie, si v tejto súvislosti uvedomujem obrovský význam tejto štrukturálnej pomoci od ekonomicky silných členských štátov pre nové členské štáty. Úprimne si túto …

EFRR, ESF, Kohézny fond (všeobecné ustanovenia) – Zriadenie Kohézneho fondu – Európsky sociálny fond – Európsky fond regionálneho rozvoja – Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) Čítajte viac »